Enhetskatalogen

Guldhedsskolans fritidsklubb

För 10-12-åringar.

Telefon
031-365 71 51
Postadress
Doktor Heymans Gata 1
413 22 Göteborg
Om fritidsklubbar i Göteborgs Stad
Fritidsklubbarnas verksamhet är öppen för alla barn mellan 10-12 år. Fritidsklubbarna är även ett komplement för barn som tas om hand av dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg).