Enhetskatalogen

Filtrera

Om bolag i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Bolagen i Göteborgs stad ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.

De är uppdelade i sju moderbolag: Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Turism-Kultur-Evenemang, Hamn samt Kollektivtrafik. Dessutom ingår de interna bolagen samt de regionala bolagen.

Visa som:
 • Higab

  Kommunalt bolag, Centrum
  Inriktning: Lokaler
 • Johanneberg Science Park AB

  Kommunalt bolag, Centrum
  Inriktning: Näringsliv
  Johanneberg Science Park har bildats av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Göteborg Stad med målsättningen att utveckla en miljö som stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmers Campus Johanneberg. Johanneberg Science Park ger näringslivet närhet till forskningsfronten så att spetsforskningen enklare kan komma till nytta.
 • Liseberg AB

  Kommunalt bolag, Centrum
  Inriktning: Turism-Kultur-Evenemang
 • Älvstranden Utveckling

  Kommunalt bolag, Lundby
  Inriktning: Lokaler
  Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag med uppgift, av Göteborgs Stad, att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden.