Enhetskatalogen

Göteborgs Stadshus AB

Foto: Carin Rothell

Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag.

Fakturaadress:
B 100 Göteborgs Stadshus AB
Intraservice
405 38 Göteborg

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Kronhusgatan 2f
Postadress
c/o Stadsledningskontoret Fakturaadress: B 100 Göteborgs Stadshus AB, Intraservice 405 38 Göteborg
Göteborg
Om bolag i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Bolagen i Göteborgs stad ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.

De är uppdelade i sju moderbolag: Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Turism-Kultur-Evenemang, Hamn samt Kollektivtrafik. Dessutom ingår de interna bolagen samt de regionala bolagen.