Enhetskatalogen

Göteborgs Egnahems AB

Göteborgs Egnahems AB har funnits sedan 1933 och ingår i Framtidenkoncernen, helägd av Göteborgs Stad. Bolaget erbjuder göteborgarna attraktiva bostäder med bostadsrätt eller äganderätt. Bolaget har även en konsultverksamhet vars arbete i huvudsak utgörs av bygg- och projektledningsuppdrag för systerbolagen i koncernen. Bolaget deltar i arbetet med stadens gemensamma byggprocess.

Telefon
031-707 70 00
Besöksadress
Sankt Jörgens Väg 2
Postadress
Box 4034
422 04 Hisings Backa
Om bolag i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Bolagen i Göteborgs stad ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.

De är uppdelade i sju moderbolag: Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Turism-Kultur-Evenemang, Hamn samt Kollektivtrafik. Dessutom ingår de interna bolagen samt de regionala bolagen.