Enhetskatalogen

Lokalsekretariatet

Gustaf Adolfs Torg 4 A, foto: Klas Eriksson

Lokalsekretariatet ansvarar för den strategiska planeringen av lokaler för verksamheter inom Göteborgs Stad. Lokalsekretariatet samordnar också lokalbehovet för Göteborgs Stads verksamheter och arbetar för att kommunens lokaler utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
8-16.30
Besöksadress
Gustaf Adolfs Torg 4a
Postadress
Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg
Fax
031-368 07 72
8-16.30