Enhetskatalogen

Barnahus Göteborg

På Barnahus Göteborg samverkar socialsekreterare, polis, åklagare, barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn, 0-18 år, blivit utsatta för misshandel, sexuella övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning.

Syftet med Barnahus Göteborg är att barnet ska vara i centrum under utredningen och slippa slussas mellan olika myndigheter och upprepa sin historia för flera personer. Barnahus lokaler är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

Barnahus Göteborg erbjuder konsultation till socialtjänsten, förskolor, skolor, sjukvård, ungdomsmottagningar och andra professionella i frågor som gäller misstanke om att ett barn är brottsutsatt.

Är du som föräldrar, anhörig eller annan vuxen i ett barns närhet orolig för att ett barn far illa ska du i första hand vända dig till socialkontoret där barnet bor.

Telefon
031-367 93 95
Postadress
Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Du som utsatts för eller bevittnat ett brott, eller är anhörig till någon som utsatts för brott, kan få hjälp att hantera dina upplevelser.

Kommunen har även verksamheter som riktar sig till dig som har begått ett brott.

Mer information om brott och brottsoffer