Enhetskatalogen

Förvaltningen Kretslopp och vatten

Hjällbo Lillgata 1 Foto: Anne Lundgren

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning med drygt 450 medarbetare som arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle. Vi tillgodoser invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering och gör så att göteborgarna på ett effektivt och miljömässigt sätt kan få sitt hushållsavfall återanvänt, återvunnet eller omhändertaget. Vi informerar också göteborgarna om avfall, vatten och avlopp.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Hjällbo Lillgata 1
Postadress
Box 123
424 23 Angered
Fax
031-368 70 50
måndag-fredag 8–16.30.
Kundservice nås på 031-368 27 00 mån, tis, tors, fre 7–16, och ons 9–16.
Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har nitton fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag.
Varje fackförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker