Enhetskatalogen

Nätverkslaget Västra Hisingen

När en person eller en grupp befinner sig i en situation som är svår att lösa, kopplas ibland Nätverkslaget i Västra Hisingen in och man ordnar ett så kallat nätverksmöte. Med stöd av Nätverkslaget bjuder då den som behöver hjälp in personer som är viktiga för honom/henne/hen. Syftet med mötet är att tillsammans diskutera den aktuella situationen och hitta gemensamma hållbara lösningar.
Alla kan få hjälp av oss: barn, ungdomar, vuxna, personalgrupper, familjer, elever eller skolklasser. Innan arbetet kan sätta igång behöver Nätverkslaget ett uppdrag från exempelvis en socialsekreterare eller en rektor.

Telefon
031-366 60 97
Postadress
Höstvädersgatan 1
417 21 Göteborg
Kontakt
Ingrid Persson, nätverksledare

Nätverkslaget Västra Hisingen

Telefon
031-366 49 54
Adress
Höstvädersgatan 1
Kontakt
Enhetschef Farid Basill