Enhetskatalogen

Azaleadalens naturlek (lekplats 504)

Alla lekredskap på naturleken har en koppling till naturen som omger oss.

På naturleken kan barn i olika åldrar leka, upptäcka och lära sig mer om vår natur. Den är utformad som en skogsstig som slingrar sig upp till bergets topp och på vägen finns olika stationer där insekter och andra djur bor. Här kan man bland annat gunga på myrvippgungan, klättra i jättespindlarnas nät, hoppa på vipplöv, svinga sig över en lianbro eller bygga koja. Skyltar med information om de olika djuren som kantar stigen. Här finns också ett uteklassrum med grillplats.

I andra änden av naturleken finns en barfotaslinga. Det är en 300 meter lång sinnesslinga som har flera olika slags markunderlag.

Närmaste hållplats:
Botaniska trädgården

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Här hittar du ett urval av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Lekplatserna är av varierande storlek och har olika slags redskap.

Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad tel. 031-3650000 eller goteborg@goteborg.se. Uppge lekplatsens nummer som står i parentes.

Appen Lekplatsen