Enhetskatalogen

Social resursförvaltning

Förvaltningens huvudkontor på Gårda. Foto: Nina Frogneborn

Social resursförvaltning erbjuder stöd och service till göteborgare inom framförallt det sociala området. Vi arbetar med missbruk, hemlöshet, våld i nära relationer, insatser inom funktionshinderområdet, stöd till föreningar och mycket mer.

Vi finns spridda på många olika adresser i staden, men vårt huvudkontor ligger på Gårdavägen 2.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Gårdavägen 2
Postadress
Box 6131
400 60 Göteborg
Fax
031-367 90 12
Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har nitton fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag.
Varje fackförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker