Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
I Göteborgs Stad finns fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och en rad kommunala bolag. Varje fackförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Förskoleförvaltningen

Du når förskolan via en särskild svarsgrupp – det är din väg in för alla frågor som rör förskola. Servicevägledarna som arbetar på den särskilda svarsgruppen har olika språkkompetenser och kan svara på cirka 20 olika språk. Servicevägledarna svarar på frågor, tar emot synpunkter, hjälper till med blanketter och vägleder.

Telefon
031-365 09 60
Telefontider
mån-fre 8-16.30
Besöksadress
Norra Hamngatan 8
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
mån-fre 8-16.30