Enhetskatalogen

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret hittar du på Gustaf Adolfs Torg 4 A, foto: Klas Eriksson

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Stadsledningskontoret arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp hela den kommunala verksamheten.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Gustaf Adolfs Torg 4a
Postadress
Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg
Fax
031-368 01 82

Diarium

Telefon
031-365 00 00
Adress
Gustaf Adolfs Torg 4A
Beskrivning
Diariet tar emot post och e-post, registrerar och fördelar ärenden. Diariet har kontakt med media, förvaltningar, bolag och allmänhet.

Mån-fre kl 8-15

Reception Gustaf Adolfs Torg 4 A

Telefon
031-368 05 05
Adress
Gustaf Adolfs Torg 4A
Beskrivning
Öppet mån-fre kl 8-16.30.


Postadress:
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
Receptionen Gustaf Adolfs Torg 4 A
404 82 Göteborg

Reception Rådhuset

Telefon
031-368 00 54
Adress
Gustaf Adolfs Torg 1
Beskrivning
Öppet mån-fre kl 8-16.30


Postadress:
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
Receptionen Rådhuset
404 82 Göteborg
mån-fre 8-16.30
Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag.
Varje fackförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.


Sök handlingar och protokoll
Sök politiker