Enhetskatalogen

Plaskdammen i Majorna

Foto: Peter Svenson

Plaskdammen, även kallad ”plaskis” heter egentligen Älvsborgsdammen och är en populär anläggning vid Mariaplan i Majorna. Älvsborgsdammen är fylld med vatten 10-12 veckor per år, ungefär samtidigt som sommarlovet.

Plaskdammen, som är att betrakta som en badanläggning, har varit i drift sedan den anlades 1930-1933 och är ett populärt utflyktsmål i stadsdelen. Storleken på bassängen är drygt 1000 kvadratmeter, den är 20-45 centimeter djup (sluttande) och fylls på med 15-25 centimeter vatten, vilket ger cirka 200 000 liter. Vattnet är klorerat och av bassängvattenkvalitet.

När plaskdammen är igång städar park- och naturförvaltningen den varje dag. De kontrollerar även klorhalt och pH-värden varje dag. Varje vecka rengörs bassängens filter och grumlighetshalten kontrolleras.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Juni-augusti alla dagar.
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Här hittar du ett urval av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Lekplatserna är av varierande storlek och har olika slags redskap.

Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad tel. 031-3650000 eller goteborg@goteborg.se. Uppge lekplatsens nummer som står i parentes.

Appen Lekplatsen