Enhetskatalogen

Nätverkslaget

Nätverkslaget arbetar med nätverksmöten för att hjälpa personer som hamnat i svårigheter. Vi samlar personer som är viktiga för dig till ett nätverksmöte. På mötet pratar vi om olika lösningar och förslag som kan hjälpa dig och din familj.

Vi hjälper dig att förbereda mötet och att bjuda in de personer du vill ska vara med på nätverksmötet. Det kan vara familj, släkt, vänner, grannar eller personal från till exempel socialtjänsten eller skola.

Du själv eller någon anhörig kan kontakta Nätverkslaget. Kontakta oss om du vill vet mer!

Besöksadress
Norra Hamngatan 8
Postadress
Box 388
401 26 Göteborg

Claes Johansson, nätverkledare

Telefon
031-367 91 15

Sten Billestedt, nätverksledare

Telefon
031-367 91 96

Eva Svedberg, nätverksledare

Telefon
031-367 91 16

Anna Pellegrini, nätverksledare

Telefon
031-367 91 87

Maria Andersson, nätverksledare

Telefon
031-367 93 91