Enhetskatalogen

Trafikkontoret

Köpmansgatan 20, kvarteret Traktören. Foto: Asbjörn Hanssen

Trafikkontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar och är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet.
Vi genomför de beslut som trafiknämnden fattar och bereder nämndens ärenden.
Trafikkontoret har inga egna utförarresurser utan beställer allt arbete som ska genomföras av externa entreprenörer.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Köpmansgatan 20
Postadress
Box 2403
403 16 Göteborg
Fax
031-711 98 33

Serviceresor

Telefon
031-41 95 90
Adress
Högsbogatan 40
Beskrivning
Receptionen på Högsbogatan har öppet mån-fre kl 8.30-16. Stängt för lunch kl 11.30-12.15.

Serviceresor är en del av trafikkontoret i Göteborgs Stad. Serviceresor beslutar om vem som får färdtjänst och riksfärdtjänst. Vi utför även olika typer av uppdragsresor åt Göteborgs Stad, som skolskjuts och tjänsteresor. Vi erbjuder resor med flexlinjen i samarbete med Västtrafik. Serviceresor arbetar långsiktigt för att kollektivtrafiken ska bli ännu tillgängligare för alla.

Felanmälan och synpunkter

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20
Beskrivning
Du kan göra en felanmälan eller lämna synpunkter direkt på webben alternativt genom att ringa till Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00.

Gör en felanmälan

Lämna en synpunkt

Mer information om hur du kommer i kontakt med Göteborgs Stad

Trafikkontorets internationella samarbete

Telefon
031 - 365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Parkeringstillstånd

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20
Beskrivning
Nyttoparkering, boendeparkering, parkering för funktionshindrade med mera.
Mer information om Parkeringstillstånd

Transportdispenser

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20
Beskrivning
Transportdispenser hanterar dispenser för framförande av fordon - undantag från trafikregler enligt trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter. Till exempel odelbar last, långa, tunga, breda transporter
8 - 16.30
Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har nitton fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag.
Varje fackförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker