Enhetskatalogen

Valnämndens kansli

Göteborgs valnämnd med kansli är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen med mera.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
mån-fre 8-16.30
Postadress
Norra Hamngatan 14
404 82 Göteborg
Besök enl. överenskommelse