Enhetskatalogen

Plikta, Slottsskogen, (lekplats 444)

Ett av lekredskapen på Plikta är en 15 meter lång val att klättra i och på eller åka rutschkana från. Foto: Peter Svenson

Plikta är Göteborgs första utflyktslekplats. En utflyktslekplats kännetecknas av en spännande, fantasifull miljö som lockar både gammal och ung till lek, rörelse och möten. Precis som alla andra lekplatser, är Plikta öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.


Personal på plats:
På Plikta finns en öppen fritidsverksamhet för utomhusaktiviteter, som kallas parklek. De har personal på plats varje dag.
Parkleken på Plikta riktar sig främst till barn och unga mellan 6-16 år. Här kan du låna spel, bollar, sandleksaker, måla, pyssla, bekanta er med djuren och mycket annat. Mer information om parkleken och vilka teman som aktiviteterna följer hittar du på www.goteborg.se/slottsskogen och genom att gilla Plikta parklek på Facebook: http://www.facebook.com/PliktaParklek.Goteborg eller följa dem på Instagram.com/pliktaparklek.


Lekredskap:
Rutschkanor (1 lång, 2 korta och en 25 meter lång tubrutschkana), gungdjur av olika sorter och en gungbil, 2 olika karuseller som du får igång med egen motorik, 1 karusell anpassad för rullstol, 1 spark-karusell för stående, tre olika slags klätterleksredskap, en bygglek och klätterställning i kombination med sandlek, bakbord som du kommer fram till med rullstol, vattenlek (avstängd under årets kalla månader), gungbräda och gunglek, hopplekredskap med ljudkuddar, studsmattor, balansgång, hoppskivor, ljudlek med parabol-reflektor, kompisgungor som är delvis tillgänglighetsanpassade, gungställning med vanliga gungor och barngungor, gungstol som är fysiskt tillgänglighetsanpassad*, en femton meter lång blåmålad val i trä att klättra på och i, stugby med små lekstugor, tåg.Övrigt:
På Plikta finns även Kingspelplan, boulebana, schackbord, utegym, pingisbord, basketplan, fotbollsplan, grillar, fikaplatser och utspridda sittplatser på lekplatsen.

På Plikta finns grillar. Parkleken tänder en av dem varje dag som de är på plats. Du kan även grilla själv på någon av de andra grillarna men ansvarar då för både grillutrustning och släckning. Vill du grilla tillsammans med en större grupp, till exempel din skolklass eller förskolegrupp? Kontakta parkleken en vecka innan så förbereder de en grill åt er.


Tillgänglighet
Hela Plikta är uppbyggt i nivåskillnader men där finns gångar som gör det möjligt att ta sig fram över hela lekplatsen med rullstol. Under de flesta av lekredskapen ligger gummiasfalt eller bark. Det finns även olika redskap som är specifikt anpassade för personer som har en fysisk funktionsnedsättning: gungstol, bakbord, karusell, kompisgunga.


Belysning:
Det finns tre belysningmaster inne på lekplatsområdet som är tända fram till klockan 22.00. Därefter är belysningen på gångvägarna runt och genom Plikta tända.


Närmaste hållplats:
Linnéplatsen, Botaniska Trädgården och/eller Majvallen

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Bemannad parklek

Telefon
031-365 80 03
Beskrivning
Öppettider:

Parkleken är öppen nästan alla dagar på året*:
måndag-söndag 10:00-17:00

Grillen är tänd:
Varje dag, kl 12:00-15:00*

Tid för aktiviteter:
mån-fre 14-16:45

Du hittar mer information om parkleken på www.goteborg.se/slottsskogen.
Gilla Plikta parklek på Facebook: www.facebook.com/PliktaParklek.Goteborg eller följ dem på Instagram.

*Parkleken är stängd följande dagar under 2018:
30 mars-2 april (påsk), 1 maj, 10 maj (Kristi himmelfärdsdag), 19-20 maj (pingst), 6 juni (nationaldag), 22-23 juni (midsommar), 16-29 juli (semester), 3 november (alla helgons dag), 24-26 december (jul), 31 december och 1 januari (nyår).
Lekplatsen är öppen att besöka dygnet runt. På parkleken finns personal på plats nästan varje dag. Tid för aktiviteter mån-fre kl 14-16.45*.
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Här hittar du ett urval av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Lekplatserna är av varierande storlek och har olika slags redskap.

Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad tel. 031-3650000 eller goteborg@goteborg.se. Uppge lekplatsens nummer som står i parentes.

Appen Lekplatsen