Enhetskatalogen

Göteborgs Stads Parkerings AB

Göteborgs Stads Parkerings AB (P-bolaget) är ett bolag i Göteborgs Stad.

Telefon
031-774 37 00
Besöksadress
Åvägen 17j
Postadress
Box 7174
402 33 Göteborg
Om bolag i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Bolagen i Göteborgs stad ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.

De är uppdelade i sju moderbolag: Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Turism-Kultur-Evenemang, Hamn samt Kollektivtrafik. Dessutom ingår de interna bolagen samt de regionala bolagen.