Enhetskatalogen

Älvstranden Utveckling

Foto: Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag med uppgift, av Göteborgs Stad, att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden.

Telefon
031-368 96 00
Besöksadress
Lindholmsallén 10
Postadress
Box 8003
402 77 Göteborg

Göteborgs Frihamns AB

Telefon
031-368 96 00
Adress
Götaverksgatan 10

Södra Älvstranden Utveckling AB

Telefon
031-368 96 00
Adress
Götaverksgatan 10

Norra Älvstranden Utveckling AB

Telefon
031-368 96 00
Adress
Götaverksgatan 10

Fastighets AB Navet

Telefon
031-368 96 00
Adress
Götaverksgatan 10

Fastighets AB Fribordet

Telefon
031-368 96 00
Adress
Götaverksgatan 10

Älvstranden Gullbergsvass AB

Telefon
031-368 96 00
Adress
Götaverksgatan 10

Norra Älvstranden Service AB (parkering)

Telefon
031-368 96 00
Adress
Götaverksgatan 10
Om bolag i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Bolagen i Göteborgs stad ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.

De är uppdelade i sju moderbolag: Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Turism-Kultur-Evenemang, Hamn samt Kollektivtrafik. Dessutom ingår de interna bolagen samt de regionala bolagen.