Enhetskatalogen

Filtrera

Om bolag i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Bolagen i Göteborgs stad ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.

De är uppdelade i sju moderbolag: Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Turism-Kultur-Evenemang, Hamn samt Kollektivtrafik. Dessutom ingår de interna bolagen samt de regionala bolagen.

Visa som:
 • Boplats Göteborg AB

  Kommunalt bolag, Centrum
  Du kan ställa frågor till Boplats genom att gå direkt till http://boplats.se/fraga och sedan klicka dig vidare till ett frågeformulär.
 • GotEvent AB

  Kommunalt bolag, Centrum
  Inriktning: Turism-Kultur-Evenemang
 • Grefab

  Kommunalt bolag, Centrum
  Inriktning: Hamn

  Öppettider

  Öppettider: mån-tors 08-15, fre 09-15. Lunchstängt 12-13
 • Göteborg & Co

  Kommunalt bolag, Centrum
  Inriktning: Turism-Kultur-Evenemang
 • Göteborgs Egnahems AB

  Kommunalt bolag, Norra Hisingen
  Inriktning: Bostäder
  Göteborgs Egnahems AB har funnits sedan 1933 och ingår i Framtidenkoncernen, helägd av Göteborgs Stad. Bolaget erbjuder göteborgarna attraktiva bostäder med bostadsrätt eller äganderätt. Bolaget har även en konsultverksamhet vars arbete i huvudsak utgörs av bygg- och projektledningsuppdrag för systerbolagen i koncernen. Bolaget deltar i arbetet med stadens gemensamma byggprocess.
 • Göteborgs Stadshus AB

  Kommunalt bolag, Centrum
  Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Fakturaadress: B 100 Göteborgs Stadshus AB Intraservice 405 38 Göteborg
 • Göteborgs Stads Leasing AB

  Kommunalt bolag, Lundby
  Göteborgs Stads Leasing AB är ett av stadens internbolag och som sådant vänder bolaget sig endast till stadens verksamheter. Göteborgs Stads Leasing AB erbjuder förvaltningar och bolag kostnadseffektiva leasingavtal inom finansiell och operationell leasing av lös egendom som bilar, IT-utrustning, spårvagnar med mera. Bolaget tillhandahåller också miljösmarta transporter och arbetar med att samordna miljölösningar för maskiner och fordon. Dessutom hjälper man till vid verksamheternas avyttring av anläggningstillgångar.