Enhetskatalogen

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för nyanlända flyktingar och invandrare. Du som är ny i Sverige och deltar i etableringsinsatser genom Arbetsförmedlingen har rätt till utbildning i samhällsorientering. Även du som är anhöriginvandrare kan delta i kursen. Samhällsorientering är en av de verksamheter som finns på Integrationscentrum Göteborg.

Åker du kollektivt går du av vid Järntorget.

Telefon
031-367 91 50
Besöksadress
Andra Långgatan 19
Postadress
Box 7010
402 31 Göteborg

Anna Sarsten Jinnefält, enhetschef Integrationscentrum

Telefon
031-367 91 60
Adress
Andra Långgatan 19

Türkay Rahimova, gruppchef samhällsorientering

Telefon
031-367 91 23
Adress
Andra Långgatan 19

Anders Boklund Ferreira, gruppchef samhällsorientering

Telefon
031-367 97 85
Adress
Andra Långgatan 19

Rino Johansson, gruppchef informationskontor/ introduktionsstöd

Telefon
031-367 91 61
Adress
Andra Långgatan 19

Samira Samaha, samordnare kursplanering samhällsorientering

Telefon
031-367 91 65

Lisbeth Imfeld, utvecklingsledare

Telefon
031-367 91 63

Steve Mahoney, utvecklingsledare metod

Telefon
031-367 98 13

Wathik Shawki, samhällsvägledare, arabiska

Telefon
031-367 98 40

Abdulhamid Najafi, samhällsvägledare, persiska/dari

Telefon
031-367 95 49

Wilson Odisho, samhällsvägledare, arabiska

Telefon
031-368 80 76

Asha Adnan, samhällsvägledare, somaliska

Telefon
031-367 95 50

Eva Eriksson, utvecklingsledare

Telefon
031-367 98 38

Lahdo Bulun, utvecklingsledare/ kommunikatör

Telefon
031-367 91 67
Måndag - torsdag 9-16.30
Fredag 9-15
Du som är ny i Sverige har rätt till etableringsinsatser. Det innebär att du kan delta i Arbetsförmedlingens jobbaktiviteter, studera svenska för invandrare (SFI) och lära dig hur det svenska samhället fungerar.