Enhetskatalogen

Filtrera

Om grundsärskola i Göteborgs Stad
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser.

Läs mer om grundsärskola

Visa som:
 • Bergsgårdsskolan F-9

  Kommunal, Angered
  Inriktning: autism, grundsärskola, träningsskola
  Från hösterminen 2015 är Bergsgårdsskolan två skolenheter en F-3 och 4-9 belägen nära Hjällbo centrum. På skolan finns tre särskoleklasser, varav två med inriktning på autism. I dessa klasser arbetas mycket strukturerat. Eleverna har behov av tydlighet och förberedelse och verksamheten utformas därefter. En klass består av både träningsskola och grundsärskola. Här arbetar man ofta utifrån något tema.

  Öppettider

  mån-fre 7-15
 • Bergsjöskolan

  Kommunal, Östra Göteborg
  Inriktning: grundsärskola, gymnasieförberedande
  Grundsärskola årskurs 1-9 med möjlighet att söka till ett tionde gymnasieförberedande skolår.
 • Emmaskolan

  Kommunal, Angered
  Inriktning: grundsärskola, träningsskola
  Nära Hammarkullen i natur med mycket skog, ligger denna nybyggda , ljusa F-6 skola. Här finns en särskoleklass med både grundsär- och träningsskoleelever. Datorer är viktiga i verksamheten. Gården och närmiljön inbjuder till utomhusaktiviteter för alla åldrar.

  Öppettider

  mån-fre 8-15
 • Eriksboskolan

  Kommunal, Angered
  Inriktning: träningsskola
  Här i nyrenoverade lokaler finns en F-6-skola, med ett naturskönt läge nära Lärjeåns dalgång. Träningsskolan består av ett tiotal elever åk 1-10, uppdelade i grupper. Här arbetar man utifrån kursplanens fem ämnesområden. Skolan och särskolan har ett nära samarbete med gemensamma aktiviteter under skolåret. Flera av skolans lärare arbetar också i särskolan t ex med musik, slöjd och idrott.

  Öppettider

  mån-fre 8-14
 • Gamlestadsskolan

  Kommunal, Östra Göteborg
  Inriktning: grundsärskola, gymnasieförberedande
  Särskolan är en integrerad del av Gamlestadsskolans verksamhet. På Gamlestadsskolan kan eleven vara individintegrerad eller gå i klass. En av klasserna har inriktning mot funktionshindret autism. Här finns också ett tionde skolår som är ett gymnasieförberedande år och som alla elever i år 9 inskrivna i särskolan kan söka till.
 • Grundsärskola Kannebäcksskolan

  Kommunal, Västra Göteborg
  Inriktning: grundsärskola, hörselnedsättning
  Kannebäcksskolan är en grundsärskola där eleverna läser ämnen och/eller ämnesområden. Vi är en tvåspråkig skola med teckenspråk och svenska. Våra elever kommer både från Göteborg och olika grannkommuner.
 • Grundsärskola Påvelundsskolan

  Kommunal, Västra Göteborg
  Inriktning: grundsärskola
  Grundsärskolan är en del av Påvelundsskolan och erbjuder elever från Älvsborg och Södra skärgården förskoleklass till åk 6.Här läser eleverna efter grundsärskolans läroplan eller inriktning träningsskola. Klasserna är små och personaltätheten hög. På vår grundsärskola, som kallas Solsidan, arbetar ett personalteam på fem personer. Drama och musik är vardagliga inslag på Solsidan.
 • Grundsärskola Tynneredsskolan

  Kommunal, Västra Göteborg
  På Tynneredsskolan finns grundsärskola årskurs 7 till 9. Grundsärskolan är en rättighet för elever som inte når upp till grundskolans kunskapskrav, på grund av en utvecklingsstörning. I grundsärskolan är klasserna mindre och personaltätheten högre. Här anpassas utbildningen utifrån varje elevs förutsättningar och möjligheter.
 • Hinnebäckskolan

  Kommunal, Norra Hisingen
  Inriktning: flerfunktionshinder, grundsärskola, träningsskola
  Hinnebäcksskolan finns för de elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning. Undervisningen sker efter träningsskolans kursplan.
 • Hjällboskolan

  Kommunal, Angered
  Inriktning: grundsärskola
  I centrum, vid biblioteket, nära spårvagnshållplatsen i Hjällbo, ligger denna skola med år 6-9. Här finns en större klass med grundsärskoleelever som arbetar tillsammans och i nära samarbete med övriga skolan.

  Öppettider

  mån-fre 8-16.30
 • Hovåsskolan Läsö

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Inriktning: grundsärskola
  För elever i årskurserna 1-10
 • Högsbogårdsskolan

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Inriktning: flerfunktionshinder, grundsärskola, träningsskola
  Högsbogårdsskolan är en grundsärskola/träningsskola för elever på tidig utvecklingsnivå med rörelsehinder och i behov av alternativ kompletterande kommunikation. Skolan ligger nära Svaleboskogen. Närmiljön är varierande och på skolgården finns gungor och en odlingslott som stimulerar olika sinnen.
 • Kungsladugårdsskolans särskola

  Kommunal, Majorna-Linné
  Inriktning: grundsärskola
  På Kungsladugårdsskolan finns grundsärskola från årskurs 1 till 6. Eleverna är uppdelade i fyra grupper. I grundsärskolan på anpassas undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättning. Grundsärskolan är en rättighet för elever som har en utvecklingsstörning och som därför inte når upp till grundskolans kunskapskrav.
 • Kvibergsnässkolan

  Kommunal, Östra Göteborg
  Inriktning: autism, träningsskola
  Kvibergsnässkolan är en av tre regionala skolor i Göteborg för elever med autism. Personalen består av förskole- och grundskolelärare och elevassistenter med mycket vidareutbildning inom autism. Eleverna har individanpassad undervisning med tydliggörande pedagogik.
 • Kärraskolan, grundsärskolan Bojen

  Kommunal, Norra Hisingen
  Inriktning: grundsärskola
  På Kärraskolan finns grundsärskolan Bojen för årskurs 1- 9 med inriktning grundsärskola och träningsskola. Här anpassas elevens skoldag efter individuella behov. De elever som har förmåga och möjlighet deltar efter egna förutsättningar i grundskolans arbete. De elever som går i grundsärskolan erbjuds fritidshem på bojen Grön för de yngre eleverna eller Bojen Röd för de äldre eleverna.
 • Move & Walk

  Fristående, Norra Hisingen
  Inriktning: grundsärskola, träningsskola
  Move & Walk vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med neurologiska funktionsnedsättningar, som t.ex. CP-skada (cerebral pares), Stroke, MS, Parkinson etc. Våra verksamhetsområden genomsyras av konduktiv pedagogik (KP) och vi erbjuder  - pedagogisk re/habilitering med KP (intensivträning) - administration av personlig assistans med KP-inriktning - grundsär-, tränings- och gymnasiesärskola med KP - daglig verksamhet med inriktning mot KP Idag finns vi i Göteborg, Stockholm och Malmö. Välkommen till oss! Fristående grundsärskola och träningsskola med konduktiv pedagogik. Årskurs 0-10 med tillhörande fritidsverksamhet.