Enhetskatalogen

Filtrera

Varje dag behöver Göteborgs Stad extrapersonal eller vikarier i främst våra förskolor, skolor samt inom vård och omsorg. Är du intresserad av att arbeta inom något av dessa områden kan du kontakta någon av våra bemanningsenheterna.

Att tillhöra en bemanningsenhet och vara timavlönad vikarie på en bemanningsenhet innebär att du med kort varsel arbetar allt från några timmar till en längre period. Du bidrar till att täcka upp för oplanerad frånvaro. Det ser lite olika ut i olika stadsdelar när det gäller vilka verksamheter du kan få arbeta inom när du tillhör en bemanningsenhet. Det kan handla om till exempel förskola och äldreomsorg. De olika bemanningsenheternas rutiner för att boka in sina timavlönade vikarier på arbetspass skiljer sig också delvis åt.

Kontakta respektive bemanningsenhet för att få veta mer.

Visa som: