Enhetskatalogen

Filtrera

Medborgarkontor för dig med hörselnedsättning
Är du teckenspråkig kan du vända dig till Teckenspråksforum, ett medborgarkontor speciellt anpassat för dig med hörselnedsättning.
Läs mer om Teckenspråksforum

Om tolk i Göteborgs Stad
Du som inte kan tala svenska kan få hjälp av en tolk i kontakten med myndigheter. Tolkförmedlingen Väst förmedlar tolkar och översättare. Det är handläggaren på din myndighet eller förvaltning som beställer och står för kostnaden för tolk.
Läs mer om vad som gäller för tolkhjälp

Visa som:
  • Teckenspråkstolk, tolkverksamheten

    Regional
    Du som är barndomsdöv, vuxendöv, dövblind, hörselskadad, röst-, tal- eller språkskadad kan få teckentolk vid behov. Verksamheten tillhandahålls av Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen. Obs! Telefonnumret är till en taltelefon. Vi har tyvärr inte längre möjlighet att ta emot tolkbeställningar via texttelefon
  • Tolkförmedling Väst

    Regional
    Du som inte kan tala svenska kan få hjälp av en tolk i kontakten med myndigheter. Tolkförmedlingen Väst förmedlar tolkar och översättare. Det är handläggaren på din myndighet eller förvaltning som beställer och står för kostnaden för tolk.