Enhetskatalogen

Filtrera

Visa som:
 • Boendeparkering

  Kommunal
  Här kan du ansöka om boendeparkeringstillstånd. Ett tillstånd innebär ingen garanti att du kan få en parkeringsplats vid varje tillfälle. Tillståndet är knutet till bilen.
 • Enheten för kontrakt och uppföljning

  Kommunal, Centrum
  Enheten för kontrakt och uppföljning ansvarar för administrering av stadens valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). Grunden för arbetet är de förfrågningsunderlag som beslutas av kommunfullmäktige och som reglerar krav på privata utförare av till exempel hemtjänst. Enheten ansvarar för att - handlägga ansökningar om att bli godkänd som privat utförare i Göteborgs Stad - skriva överenskommelser med stadens egen regi - uppföljning av privata utförare samt stadens egen regi - ge stöd till utförare genom exempelvis informations- och dialogmöten - inrätta branschråd
 • Färdtjänsttillstånd

  Kommunal
  Serviceresor tar emot och behandlar ansökningar om färdtjänst och ändringar gällande färdtjänsttillstånd.
 • Riksfärdtjänsttillstånd

  Kommunal
  Riksfärdtjänst är fritidsresor som går utanför färdtjänstområdet (Göteborg med kranskommuner) Du kan beviljas riksfärdtjänst om dina resa blir dyrare på grund av ditt funktionshinder. För att du ska kunna boka en resa med riksfärdtjänst krävs att du skickar in en ansökan.

  Öppettider

  Ring och avtala en tid om du vill besöka oss.
 • RUS

  Kommunal
  RUS står för Restauranger Utveckling Samarbete och arbetar förebyggande för att minska våld och skador orsakade av alkohol och droger.
 • Serveringstillstånd/ Tillståndsenheten

  Kommunal
  Tillståndsenheten handlägger ärenden som gäller tillstånd för alkoholservering samt folköl-, e-cigaretter och tobaksförsäljning. Vi är också remissinstans (vi ger inga tillstånd) för värdeautomater och automatspel. Hitta hit: Tillståndsenheten finns på Gårdavägen 2 i Göteborg.

  Öppettider

  mån-ons, samt fre kl 10-15. Lunchstängt alla dagar 11.30-13. Handlingar kan lämnas i receptionen mån-tor 8-16, fre 8-15.
 • Tillstånd och dispenser

  Kommunal, Centrum
  Enheten arbetar med tillstånd och dispenser inom trafiken. Det handlar om parkeringstillstånd för olika grupper, tillstånd för speciella transporter med mera.

  Öppettider

  Mån-fre 8 - 16.30