Enhetskatalogen

Filtrera

Visa som:
 • Axet daglig sysselsättning

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Axet är en daglig sysselsättning för dig med en psykiatrisk diagnos. Hos oss erbjuds du gemenskap och något meningsfullt att göra. Du får möjlighet att välja mellan olika aktiviteter och arbetsuppgifter utefter dina intressen och förutsättningar.
 • Brukarrevision

  Kommunal, Centrum
  Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande.
 • Enheten för kontrakt och uppföljning

  Kommunal, Centrum
  Enheten för kontrakt och uppföljning ansvarar för administrering av stadens valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). Grunden för arbetet är de förfrågningsunderlag som beslutas av kommunfullmäktige och som reglerar krav på privata utförare av till exempel hemtjänst. Enheten ansvarar för att - handlägga ansökningar om att bli godkänd som privat utförare i Göteborgs Stad - skriva överenskommelser med stadens egen regi - uppföljning av privata utförare samt stadens egen regi - ge stöd till utförare genom exempelvis informations- och dialogmöten - inrätta branschråd
 • Funktionshinder, boende och personligt stöd i Centrum

  Kommunal, Centrum
  Utförarverksamheten i Centrum består av flera grupper; bland annat ledsagning och avlösarservice, boendestöd, personlig assistans och boenden.
 • Föreläsningar inom autismspektrat

  Kommunal, Östra Göteborg
 • Kontaktmannapoolen

  Kommunal
  Kontaktmannapoolen arbetar med att rekrytera, förmedla och handleda kontaktpersoner till ungdomar som är i behov av extra stöd och som är aktuella inom socialtjänsten i Göteborg. Vi sitter på gångavstånd från hållplatserna Brunnsparken, Domkyrkan och Lilla Torget.
 • Kunskapskällar´n

  Kommunal, Centrum
 • Kvartetten gruppboende

  Fristående, Askim-Frölunda-Högsbo
  Kvartetten består av fyra gruppboenden som drivs i form av intraprenad. Kvartetten är en idéburen arbetsplats och det centrala för oss som bor och arbetar här är att utvecklas tillsammans.
 • Mellansteget Sisjön daglig sysselsättning

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Mellansteget riktar sig till dig som behöver arbetsrehabiliering eller arbetsliknande sysselsättning. Här får du möjlighet att hitta tilltron till din egen förmåga och träna social kompetens utifrån en fast struktur i en tillåtande atmosfär.
 • Nätverkslaget

  Kommunal
  Nätverkslaget leder nätverksmöten för att hjälpa personer som befinner sig i en situation som är svår att lösa. I nätverksmötet samlas viktiga personer från det privata och det professionella nätverket för att tillsammans hitta vägar till en positiv förändring. Nätverkslaget leder också så kallade Västbusmöten kring barn och unga med psykisk/psykiatrisk och social problematik. Syftet är att få en gemensam helhetsbild utifrån barnets och familjens behov och stärka samverkan för barnets bästa.
 • Sambuh

  Kommunal, Västra Hisingen
  Sambuh är ett HVB (Hem för vård eller boende) och stödboende för ungdomar 16-20 år. Verksamheten riktar sig till dig som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma och behöver stöd till att bli självständig och klara ett eget boende. Sambuh kan endast ta emot ungdomar som är folkbokförda i någon av stadsdelarna på Hisingen. Då Sambuh är ett bistånd via Socialtjänsten, görs ansökan hos socialsekreterare i aktuell stadsdel.
 • Social utveckling

  Kommunal, Centrum
  Social utveckling vänder sig till dig som arbetar i Göteborg och vill ha stöd och kompetensutveckling inom det sociala området. Vi erbjuder kurser och föreläsningar, men skräddarsyr också processtöd och konsultationer utifrån dina behov. Vårt stöd är kostnadsfritt. Genom oss kan du till exempel lära dig mer om alkohol- och drogförebyggande arbete, radikalisering och våldsbejakande extremism, sexuell hälsa, brottsutsatthet och våld i nära relationer. Social utveckling arbetar också med att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom det sociala området. Läs mer på socialutveckling.goteborg.se
 • Ung i Västra Hisingen

  Kommunal, Västra Hisingen
  Ung i Västra Hisingen vänder sig till unga 12-25 år och föräldrar. Verksamheten syftar till att minska problem med kriminalitet bland unga, att unga i stadsdelen upplever en ökad känsla av delaktighet i samhället och ökad trygghet i stadsdelen. Arbetsgruppen har bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med unga som behöver det. Målet med verksamheten är att arbeta för att förhindra en negativ utveckling vad gäller psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Ung i Västra Hisingen finns för att stödja och motivera unga till att få ett bättre och mer självständigt liv. Genom samarbete med flera olika aktörer i stadsdelen arbetar vi för att unga ska motiveras till att förändra sitt riskbeteende. Vi samarbetar bland annat med polis, fritid, skola och föreningsliv. Vi erbjuder en individanpassad och flexibel insats. Vi arbetar motiverande och arbetar med helheten kring unga och deras nätverk. Vi är i tjänst alla dagar i veckan året runt! Är du vårdnadshavare eller annan vuxen med oro kring en ung person är du också välkommen att kontakta oss.