Enhetskatalogen

Filtrera

Visa som:
  • Center för Skolutveckling

    Kommunal
    Center för skolutveckling stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till skolutveckling i Göteborgs Stad. Center för skolutveckling, CfS, vänder sig till skolledare, förskollärare, lärare och arbetslag i Göteborgs Stad och stödjer dem i deras utvecklings- och kvalitetsarbete. Målet är att alla barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt. Besöksadress konferensavdelning: Bohusgatan 13 C Besöksadress kontor: Bohusgatan 13A, 2 tr