Enhetskatalogen

Filtrera

Om parker i Göteborgs Stad
Har du synpunkter på eller frågor om parkerna, kontakta Göteborgs Stad tel. 031-365 00 00 eller goteborg@goteborg.se.

Visa som:
 • Angeredsparken

  Kommunal, Angered
  Angeredsparken ligger mellan köpcentrat vid Angereds centrum och Angered Arena. Här finns Göteborgs tredje utflyktslekplats, ett torg med bouleplan och sittgrupper samt stora gräsmattor för umgänge, avkoppling och aktiviteter. Lekplatsen har cirkustema, både gällande färg, form och lekredskap. Runtom lekplatsen finns stora gräsmattor för lek, picknick eller evenemang. Längst ut på gräsmattan, mot ravinlandskapet i Lärjeåns dalgång står jättegungor. Här finns också klätterrep och sittplatser. Här står även Alexander Calders konstverk ”De tre vingarna” och nere i ravinen finns skulpturerna ”Totemistic” av Leslie Johnson och ”Möte” av Hans Gothlin. I parken finns även utomhusgym, pingisbord, streetbasketkorg samt betonglimpor och stålrör för den som vill prova att skejta. På borden i torgets sittgrupper finns fasta spelplaner för schack, brädspel och ”Fia med knuff”. Angeredsparken har fått en jubileumsmärkning inför Göteborgs 400-årsjubileum, som en av stadens grönskande oaser. Närmaste hållplats: Angered centrum
 • Bergkristallparken

  Kommunal, Västra Göteborg
  Inriktning: Skatepark
  Bergkristallparken byggdes om under 2015 och har blivit en plats för lek, umgänge, motion och avkoppling. Här finns en nybyggd actionyta (460 kvadratmeter) där du kan skejta, åka BMX, rollerblades och kickbike. Här finns även basketplan, fotbollsplan, scen, fruktlund och odlingsområde. I parken finns en fritidsverksamhet för barn och unga som ordnar aktiviteter. Läs mer om vad som händer på Bergkristallparkens sida och Facebooksida. I Bergkristallparken finns tre klocktornsformade skulpturer, skapade av Ulrika Jansson. Skulpturerna är skapade för att även fungera som boplatser åt insekter, fladdermöss och fåglar. Du kan läsa mer om skulpturerna på goteborgkonst.com. Närmaste hållplats: Bergkristallsgatan
 • Billdals park

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Berg och skog omger Billdals park åt både öster och väster. Längs skogsstigarna ser man mossor och lavar som täcker stenar och klippblock. Delar av parken är herrgårdsmiljö från 1800-talet med många vackra lövträd. Krogabäcken slingrar sig genom landskapet och här vandrar fisk i laxtrappan. Gräsmattor, äppleträd och lekplats inbjuder till både picknick och lek. Närmaste hållplatser: Billdalsgård, Johannesberg, Hästebäck.
 • Brunnsparken

  Kommunal, Centrum
  Brunnsparken är den äldsta parken i Göteborg, skapad 1822 av stadsarkitekt Jonas Hagberg i strikt fransk barockstil med symmetriska trädrader. Den var från början en holme i hamnkanalen, där man på 1680-talet placerade stadens järnvåg. I parken finns en fontän med statyn "Såningskvinnan", även kallad "Johanna i Brunnsparken", av Per Hasselberg som stod färdig 21 juli 1883 på Johannadagen. Det andra konstverket som finns i parken är stenskulpturen ”Livshjulet” av Ann Carlsson Corneev. Under 2019/2020 har Brunnsparken rustats upp, på uppdrag från park- och naturnämnden, för att bli ljusare, grönare och mer välkomnande. Den 17 februari 2020 var upprustningen klar och parken öppnades. Det som återstår är plantering av perenner i maj och att sätta tillbaka kandelaberbelysningen från 1884 som nu restaureras. Närmaste hållplats: Brunnsparken.
 • Bunkeberget

  Kommunal, Östra Göteborg
  På Bunkeberget finns plats för både aktivitet och vila. En praktfull ekskog pryder berget och om våren blommar bland annat vitsippor. Här kan du grilla och blicka ut över Gamlestaden från någon av sittskulpturerna. Under det kalla kriget byggde SKF ett skyddsrum och en reservfabrik inne i Bunkeberget för ha möjlighet att fortsätta produktionen om freden i Sverige skulle brytas. Idag används rummen inne i Bunkeberget till festuthyrning.
 • Burgårdsparken

  Kommunal, Centrum
  Inriktning: Skatepark
  Burgårdsparken med landeriet Stora Katrinelund, ligger mellan Scandinavium och Ullevi. Parken anlades i början på 1800-talet och är ett trevlig grönområde vid evenemangsstråket. Här finns även skejtparken Actionpark. Närmaste hållplatser: Scandinavium, Ullevi södra.
 • Bältespännarparken

  Kommunal, Centrum
  Parken fick sitt namn 2003 efter Johan Peter Molins skulptur Bältespännarna som först placerades ut i parken den 15 maj 1863 och på sin nuvarande plats 1914. Bältespännarparken är en del av det mer eller mindre sammanhängande parkområde kring Vallgraven som skapades när Göteborgs befästningar revs i början av 1800-talet. Parken gjordes om under 2013. Närmaste hållplats: Kungsportsplatsen
 • Delsjöbäcken

  Kommunal, Örgryte-Härlanda
  Vacker promenadväg längs Delsjöbäcken med start från Sankt Sigfrids plan mot Welandergatan, ca 1,9 km. Här växer det bok, ek, al och magnolia. Promenaden går förbi Örgryte trädgårdstad, Ekmanska och Bö där det växer stora rododendronbuskar. Gräsänder håller till vid bäcken vid Kärralundskolan. Här kan man också få se öring i bäcken. Parkbänkar längs hela vägen. Närmaste hållplatser: Sankt Sigfrids Plan, Welandergatan, Bögatan.
 • Domkyrkoplan

  Kommunal, Centrum
  Ett stilla rekreationsområde vid Domkyrkan mitt i centrala Göteborg. Parken anlades år 1860 och rustades upp 2008-2009. Här kan du sitta och vila och njuta av magnolior och äppel- och päronträd. Närmaste hållplats: Domkyrkan.
 • Fjärdingsparken

  Kommunal, Lundby
  Fjärdingsparken ligger i Flunsåsstråket som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Parken rustades upp under 2019 och fick då nya gång- och cykelstråk, sittplatser, dricksvattenfontän, ny lekplats och upprustade odlingslotter (drivs av Rosenträdgårdens odlarförening (www.sch-gbg.org/stadsodling).

  Var snäll och gå inte på gräset i Fjärdingsparken eftersom det är nysått och ännu inte har tagit sig.
  I parken hittar du gräsytor att leka, spela och umgås på, en lugnare plats för avkoppling med bland annat hängmattor, lekplats och odlingslotter. Här finns även insektshotell och andra inslag som gynnar pollinatörer. Tillgängligheten är god. Parken är platt och nyanlagd, här finns picknickbord med extra plats för rullstol. Här finns två belysningsmaster och flera sittplatser. Precis intill parken anlägger idrotts- och föreningsförvaltningen en ny inhängnad fotbollsplan och en lokalförvaltningen bygger en ny förskola i Flunsåsstråket. Gå in på stadsutveckling.goteborg.se/flunsasstraket för mer information. Under 2022 kommer parken utökas med en mindre yta, där det idag ligger en tillfällig förskola. Närmaste hållplats: Wieselgrensgatan, Vågmästareplatsen
 • Flatås park

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Inriktning: Skatepark
  Flatås park ligger nära Flatåsskolan mellan bostadshusen. I parkens finns en lekplats och olika bollplaner, till exempel för street basket och boule. Det finns även ett utegym där du kan träna med din egen kroppsvikt.Som komplement till de aktiva delarna i parken finns det också flera utrymmen för vila och återhämtning. Utöver sittplatserna omgivna av nya planteringar och vilstolarna på kullarna finns det en pergola med bänkar och bord att samlas under och kanske äta en medhavd fika. Pergolan fungerar också som solskydd varma sommardagar, samtidigt som den skyddar för regn när det behövs. Längs med parken löper ett kullandskap som lockar till aktivitet, till vintern blir det perfekt för pulkaåkning.
 • Fogelbergsparken

  Kommunal, Centrum
  Fogelbergsparken kallas även Bildhuggarens park, namngivet efter skulptören Bengt Erland Fogelberg. Parken anlades i början på 1800-talet. Parken ligger uppkrupen på en brant bergshöjd i Vasastaden mellan Övre och Nedre Fogelbergsgatan. Här finner man lummiga lövträd såsom lönn, ask, björk och rönn. Närmaste hållplats: Handelshögskolan
 • Färjenäsparken

  Kommunal, Lundby
  Genom historien har här funnits både industrier och bostäder men sedan 2008 är det en stor park med fantastisk kontakt med älven. Uppe på berget finns många fina utsiktsplatser över göteborgska landmärken. I västra delen av parken finns en av Hisingens största lekplatser. Bredvid lekplatsen finns en stor aktivitetsyta med utegym, skateanläggning, basketplaner samt en 9-manna konstgräsplan. Även en motionsslinga på 1400 meter är markerad utmed stigarna i parken. Den tidigare villabebyggelsen har lämnat spår i form av terrasser och rester av gamla trädgårdar. Några av dessa har bevarats och skapar fina picknickplatser där du också kan grilla på de anlagda grillkärlen. Hösten 2018 börjar park- och naturförvaltningen en utveckling av Färjenäsparken, som kommer pågå ett par år framöver. Med sikte på 2021 skapar vi en unik stadspark som möter älven. Du hittar mer information om Färjenäsparkens utveckling på stadsutveckling.goteborg.se/projekt/farjenasparken. Hållplats: Pölsebo, Eriksbergs färjeläge.
 • Haga kyrkoplan

  Kommunal, Centrum
  Park som omsluter Hagakyrkan. Ligger strax innan stadsdelen Haga vid Vasagatan. Här kan du ta med dig barnen till lekplatsen eller bara slå dig ner och få en stunds vila. Kurs- och tidningsbiblioteket ligger här. Närmaste hållplatserna: Hagakyrkan, Handelshögskolan
 • Hisingsparken

  Kommunal, Lundby
  Hisingsparken är Göteborgs största park. Den innehåller de flesta naturtyper, men domineras av hällmark och tallskog. Här finns våtmarksområden som Slätta Damm, Klare mosse och Gunnestorps mosse. I parken finns gott om gångvägar och stigar. I norra delen ligger Kättilsröds lantgård där man kan hälsa på djuren. Trivsamma koloniområden med odlingslotter och stugor finns i väster. Närmaste hållplatser: Grimbo, Bjurslätts torg, Bjurslättsliden, Klare mosse, Hinnebäcksgatan.
 • Jubileumsparken

  Kommunal, Lundby
  I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna redan kunnat ta del av en rad olika aktiviteter i den framväxande Jubileumsparken. Många har svettats i den allmänna bastun, lärt sig segla i seglarskolan, svalkat sig i bassängen och hängt på playan. Jubileumsparken är ett resultat av de önskemål som göteborgarna har haft inför Göteborgs 400-årsfirande och inför byggandet av Älvstaden. I de medborgardialoger som genomfördes blev det tydligt att många vill ha mer grönska och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen. Parken är också ett område för att testa nya saker och aktiviteter. Det är ett nytt sätt att stadsutveckla Göteborg – att låta människor successivt inta området och göra det till sitt. Under säsong bubblar det av de aktiviteter som testas i parkområdet; segling, simskola, här finns det nya utelekrummet "Näsan i blöt". Här finns också en skateramp och ibland ordnar vi ”Alla kan rulla aktivteter” där vi lånar ut utrustning till de som vill prova. Dessutom finns här "Allmänna badet", en 20 meter lång bassäng utmed Kvillepiren som är öppen för alla och "Allmänna bastun" som även den är tillgänglig för alla och helt gratis. I anslutning till badet ligger en liten saltvattensbassäng som förses med vatten från den saltvattenskil med rent havsvatten som finns i älven. Mat och dryck finns under sommarsäsongen till försäljning i Café Fluss. Fram till månadsskiftet juni/juli byggs en så kallad tryckbank i älven för att förbereda för byggnation på land av de permanenta delarna av Jubileumsparken. Den 5 juni år 2021 ska en första etapp av den permanenta Jubileumsparken stå klar med Göteborgs femte utflytktslekplats och ett nytt badområde med fyra bassänger. Därefter ska parken fortsätta att utvecklas under många år med hjälp av göteborgarna. Tillsammans, steg för steg, skapar vi Jubileumsparken – en mötesplats för alla där staden möter vattnet.

  Öppettider

  Under sommarsäsongen (maj–november) är det mest aktiviteter igång i Jubileumsparken. I år (2020) inleds sommarsäsongen den 2 maj men eftersom vi har börjat bygga de permanenta delarna av parken, som ska vara klara till 5 juni 2021 när Göteborgs Stad fyller 400 år, så kommer det inte vara lika många aktiviteter igång som tidigare sommarsäsonger. Vad som är öppet och när uppdaterar vi kontinuerligt på Jubilusparkens webbplats. Obs! Eventuella avvikande öppettider på grund av väder eller annan orsak annonseras på Jubileumsparkens facebook och instagram.

  Bastutider vår/försommar 2020:
  Från och med vecka 19 till och med vecka 25 (4 maj–21 juni) 2020 är bastun öppen sex dagar i veckan. Nytt för i år är att alla passen är drop-in. Det betyder att de första besökarna på plats släpps in till bastuns 25 platser för att basta under en timma. Obs! För att begränsa smittorisken under rådande spridning av coronaviruset begränsar vi antalet platser under varje bastupass till 15 personer.

  Det kommer alltså inte gå att förboka bastun, förutom till de transseparatistiska passen (bastupass för alla som identifierar sig som transpersoner eller ickebinära, det vill säga en person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man). De förbokar du genom att skicka mejl till jubileumsparken@passalen.se eller genom att komma som drop-in i mån av plats. Anledningen är att vårt bokningssystem har haft sina begränsningar och att öppettiderna kan komma att påverkas av byggnationen av de permanenta delarna av Jubileumsparken som börjar under 2020.

  Tider för drop-in i bastun 4 maj till och med 21 juni:

  Ojämna veckor: 19, 21, 23, 25
  Måndagar
  11.00-13.00 Mix
  Tisdagar
  17.15 Kvinnor & ickebinära*. Drop-in.
  18.30 Mix - Drop-in
  19.45 Mix - Drop-in
  Onsdagar
  11.00-13.00 Mix
  Torsdagar
  17.15 Män & ickebinära*. Drop-in.
  18.30 Mix - Drop-in
  19.45 Mix - Drop-in
  Lördagar
  10.15 Mix - Drop-in
  11.30 Mix - Drop-in
  12.45 Mix - Drop-in
  14.00 Kvinnor & ickebinära. Drop-in.
  Söndagar
  10.15 Mix - Drop-in
  11.30 Mix - Drop-in
  12.45 Mix - Drop-in
  14.00 Män & ickebinära*. Drop-in.

  Jämna veckor: 20, 22, 24
  Måndagar
  11.00-13.00 Mix
  Tisdagar
  17.15 Mix - Drop-in
  18.30 Mix - Drop-in
  19.45 Män & ickebinära*. Drop-in.
  Onsdagar
  11.00-13.00 Mix
  Torsdagar
  17.15 Mix - Drop-in
  18.30 Mix - Drop-in
  19.45 Kvinnor & ickebinära*. Drop-in.
  Lördagar
  10.15 Mix - Drop-in
  11.30 Mix - Drop-in
  12.45 Mix - Drop-in
  14.00 Män & ickebinära*. Drop-in.
  Söndagar
  10.15 Mix - Drop-in
  11.30 Mix - Drop-in
  12.45 Kvinnor & ickebinära*. Drop-in.
  14.00 Transseperatistisk** bastu.

  Lunchbastu
  Måndagar och onsdagar
  11.00-13.00 Mix - Drop-in

  Förbokning via mejl jubileumsparken@passalen.se


  Seglarskolan börjar 2 maj. Du är välkommen på drop in varje lördag och söndag hela sommaren mellan kl 12.00 och 16.00.

  Café Fluss planerar att öppna för sommarsäsongen 20 maj 2020.

  Under höst/vinter/vår är bastun öppen för drop-in under vissa tider. I övrigt är parkområdet öppet, till exempel för lek i uteklassrummet. Eventuella tillfälliga aktiviteter, under övrig tid på året, informerar vi om på facebook, instagram och på Jubileumsparkens webbplats.

  *Ickebinär: En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller genderqueer.
  **Transseparatistiskt pass i bastun: Pass för alla som identifierar sig som transperson eller ickebinär.
 • Keillers Park

  Kommunal, Lundby
  Parken är anlagd år 1906. Naturpark och promenadvägar, öppna ytor och damm med Carl Milles staty "Najad". Från utsiktsplatsen på Ramberget, 87 meter över havet, har du en magnifik vy över Göteborg och skärgården. Bommen är öppen från och med april månad till och med oktober månad måndag-söndag klockan 08:00-18.30. Bommen stängs på kvällen av säkerhetsskäl för fotgängare. . Närmaste hållplatser: Ramberget, Lantmannagatan, Herkulesgatan, Wieselgrensplatsen, Madängsgatan.
 • Krokängsparken

  Kommunal, Lundby
  En vacker naturpark som anlades år 1902. Här sparas döda träd som ger parken en mycket speciell karaktär. Gott om hackspettar och småfåglar. Ekskog dominerar. Här finns även ett utsiktsberg och två grusbollplaner. Närmaste hållplatser: Eriksberg Krokäng, Oslogatan, Danaplatsen.
 • Kronhusparken

  Kommunal, Centrum
  Liten park med anor från 1700-talet. Ligger mitt i centrum vid sidan av Göteborgs äldsta hus - Kronhuset, uppfört mellan åren 1642-1654. I denna gamla trädgård finns buxbomsinfattningar med rosor och salvia. Perennrabatt, magnolior, körsbärs- och äppleträd, syrener, mullbärsträd, thujor, idegranshäckar och häggmispel förgyller också parken. Närmaste hållplatser: Brunnsparken, Lilla bommen.
 • Kungsparken

  Kommunal, Centrum
  Kungsparken sträcker sig längs med Nya Allén från Stora teatern vid Kungsportsavenyn och bort till Järntorget. Parken stod färdig i mitten av 1850-talet och har den engelska parken som stilförebild. Kungsparken är en kulturhistorisk unik park, mycket få av Europas städer har kunnat bevara en grön gördel på raserade fästningsvallar på ett sätt som Göteborg. Här finns några av stadens mäktigaste och mest praktfulla träd. Det centrala läget och kontakten med vattnet gör parken till en populär plats att ha picknick i, sola eller umgås i. Närmaste hållplatser: Kungsportsplatsen, Järntorget, Hagakyrkan.