Enhetskatalogen

Filtrera

Visa som:
  • Geodataavdelningen, mätning

    Kommunal
    Vi kan erbjuda GPS-mätning med stor noggrannhet. När du ska bygga utför vi utstakning och lägeskontroller. Med utstakning menas att byggnadens läge märks ut på marken enligt bygglovsbeslut. När grundläggningen är klar görs en lägeskontroll då vi kontrollerar att byggnaden kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Detta för att garantera omkringliggande fastigheters rättigheter.
  • Lantmäteri

    Kommunal, Centrum
    Huvuduppdraget för lantmäterimyndigheten är att ansvara för ärenden i egenskap av kommunal lantmäterimyndighet i Göteborgs stad. Däribland utgår bland annat att handlägga lantmäteriförättningar, hålla sammanträden för att bilda samfällighetsföreningar och ge samrådsvar i detaljplaner.