Enhetskatalogen

Filtrera

Visa som:
 • Blomlådor som trygghetsåtgärd

  Kommunal
  Blomlådor kan vara ett sätt att sänka hastigheten på en bostadsgata. Vill du sätta ut blomlådor måste du först ansöka. Läs mer om blomlådor som trygghetsåtgärd här.
 • Förskoleservice

  Kommunal
  Vi svarar på dina frågor om förskola. Här kan du till exempel få information om förskoleplats. Du kan också få hjälp med att fylla i ansökningar, blanketter och e-tjänster.

  Öppettider

  mån-fre 8-16.30
 • Förvaltningen Kretslopp och vattens driftcentral

  Kommunal
  Vid problem med vatten och avlopp ska du som bor i lägenhet i första hand kontakta din hyresvärd. Du som bor i egen fastighet ska först kontrollera om felet beror på något inne i fastigheten. Om det inte är så kan du kontakta förvaltningen kretslopp och vattens driftcentral. Vid fel på vatten- och avloppsledningar inom tomtmark, kontaktar du i första hand en rörläggare. Om du upptäcker något fel på vatten- och avloppsledningar utanför tomtgräns, kan du kontakta förvaltningen kretslopp och vattens driftcentral. Översvämning Kontakta en rörläggare för att åtgärda de akuta problemen och gör samtidigt en anmälan till ditt försäkringsbolag. Om du misstänker att översvämningen beror på brister i det allmänna ledningsnätet ska du kontakta även driftcentralen så snart som möjligt. Övrigt Om du upptäcker något fel på vatten- och avloppsledningar i gatumark, till exempel en vattenläcka eller att ett brunnslock kommit ur sitt läge, är det bra om du kontaktar förvaltningen kretslopp och vattens driftcentral.
 • Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice

  Kommunal, Angered
  Förvaltningen kretslopp och vattens kundservice svarar på frågor som rör vatten-, avlopps- och avfallstjänster, fakturor och avfallssortering.
 • Grundskoleservice

  Kommunal
  Vi svarar på dina frågor om grundskola. Du kan också få hjälp med att lämna synpunkter eller fylla i ansökningar, blanketter och e-tjänster.
 • Göteborg Energi Kundtjänst

  Kommunal
  OBS! Felanmälan dygnet runt på: 031-62 62 62 (gäller elleverans, fjärrvärmeleverans, gasleverans, villapannor, fjärrkyla och färdig kyla) Vid avbrott på värme- och varmvattenleveranserna kontaktar du som hyresgäst din fastighetsskötare eller fastighetsägare.
 • Göteborgs Stad

  Kommunal, Centrum
  Remisser, beslut och meddelande/info till Göteborgs Stad skickas till: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se Organisationsnummer: 212000-1355

  Öppettider

  Besökstid mån-fre: 8.30-16.30
 • Serviceresor

  Kommunal
  Serviceresor är en del av trafikkontoret i Göteborgs Stad. Serviceresor beslutar om vem som får färdtjänst och riksfärdtjänst. Vi utför även olika typer av uppdragsresor åt Göteborgs Stad, som skolskjuts och tjänsteresor. Vi erbjuder resor med flexlinjen i samarbete med Västtrafik. Serviceresor arbetar långsiktigt för att kollektivtrafiken ska bli ännu tillgängligare för alla.

  Öppettider

  mån-fre 8.30-16
  Stängt för lunch kl 11.30 – 12.15
 • Serviceresors kundservice

  Kommunal
  Har du frågor om färdtjänst eller om flexlinjen? Hände det något i samband med resan som du inte är nöjd med? Välkommen att kontakta serviceresrors kundservice. Du kan skicka ett brev med e-post eller vanlig post eller ringa.
 • Serviceresors kundservice fakturafrågor

  Kommunal
  Har du frågor om fakturabetalning av färdtjänstresor? Välkommen att kontakta oss på serviceresor. Du kan skicka ett brev med e-post eller vanlig post eller ringa.