Enhetskatalogen

Filtrera

Om grundsärskola i Göteborgs Stad
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser.

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen.

Läs mer om grundsärskola

Visa som:
 • Bergsgårdsskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  Bergsgårdsskolans grundsärskola har elever från årskurs 1 - 9. Skolan ligger nära Hjällbo centrum. I närheten till skolan finns fina naturområden. På skolan finns fyra grundsärskoleklasser med elever som läser ämnen eller ämnesområden. I alla klasser arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Alla våra elever har behov av struktur, tydlighet och goda förberedelse så verksamheten utformas därefter.
 • Bergsjöskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Östra Göteborg
  På Bergsjöskolans grundsärskola kan man som elev läsa från årskurs 1-9, med möjlighet att söka till ett tionde gymnasieförberedande skolår. Vi vill att du ska känna lust att lära, känna trygghet, få möjlighet att skapa, undersöka och utveckla dina intressen.
 • Bjurslättsskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Lundby
  Vi är en grundskola med cirka 550 elever som ligger i hjärtat av Lundby, nära Wieselgrensplatsen. Här arbetar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola nära varandra för att på så sätt skapa en helhet för eleverna.

  Emmaskolan 1-3 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  Nära Hammarkullen i natur med mycket skog, ligger denna nybyggda , ljusa F-6 skola. Här finns en särskoleklass med både grundsär- och träningsskoleelever. Datorer är viktiga i verksamheten. Gården och närmiljön inbjuder till utomhusaktiviteter för alla åldrar.
 • Eriksboskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  Eriksboskolan grundsärskola har elever från årskurs 1 - 9 och skolan ligger i området Eriksbo i Hjällbo. Runt skolan finns närheten till naturen och strövområden. På skolan finns två grundsärskoleklasser med elever som läser ämnesområden. I alla klasser arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Alla våra elever har behov av struktur, tydlighet och goda förberedelse så verksamheten utformas därefter.
 • Frejaskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Västra Göteborg
  Frejaskolan är en grundskola (årskurs F-3, 4-6, 7-9) och grundsärskola (årskurs 1-9) med tillhörande fritidshem. 2018 stod skolbyggnaden klar. Den ligger vackert belägen i Västra Frölunda med nära till natur och hav. Skolgården är 33 000 kvadratmeter stor med flera möjligheter till lek och aktiviteter. Frejaskolan har ungefär 650 elever och 100 medarbetare.
 • Frölundaskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Frölundaskolan är en mångkulturell grundskola med cirka 560 elever från förskoleklass till och med årskurs nio, där även en grundsärskola ingår. Frölundaskolans fokus sedan flera år är att arbeta språkutvecklande i alla ämnen.
 • Frölundaskolan Bräcke 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärskola som erbjuder utbildning med särskild kompetens inom områdena kommunikation, rörelsehinder och autism. Utbildning och undervisning erbjuds från förskoleklass till årskurs 9 och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
 • Gamlestadsskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Östra Göteborg
  Grundsärskolan är en integrerad del av Gamlestadsskolans verksamhet. På Gamlestadsskolan kan eleven vara individintegrerad eller gå i klass. En av klasserna har inriktning mot funktionshindret autism.
 • Gårdstensskolan 4-9 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  Gårdstensskolan har cirka 450 elever från årskurs 4 upp till årskurs 9, särskola och träningsär. Skolan inriktar sig på att arbeta språkutvecklande i alla ämnen som har en central roll i skolans resultat.
 • Hammarkullsskolan 1-3 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  Varje barn har rätt att utvecklas, känna trygghet och erfara den glädje som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. På Hammarkullsskolan arbetar vi för att skapa en god lärandemiljö för eleverna och ge dem möjlighet till en god kunskapsutveckling. Skolan arbetar så att alla ska bli sedda, hörda och accepterade. Kontaktuppgifter till grundsärskolan
 • Hinnebäckskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Norra Hisingen
  Hinnebäcksskolan ligger i Tuve med närhet till vackra naturområden och Kättilsröds 4H-gård. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid kommunikation. Hinnebäckskolan är byggd för elever med flera funktionsvariationer. Lokalerna är anpassade för de olika behov eleverna har. Alla rum har lyftsystem för att underlätta förflyttningar. Hinnebäcksskolan finns för de elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av intellektuell funktionsnedsättning.
 • Hovåsskolan Läsö 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  På Hovåsskolan går ca 730 elever från förskoleklass till årskurs 9. Här finns också ett fritidshem med fyra avdelningar, samt grundsärskolan Läsö. Hovåsskolan ligger nära hav och skog. Vi utnyttjar naturen såväl under lektionstid som under fritidsverksamhet.
 • Högsbogårdsskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Högsbogårdsskolan är en grundsärskola för elever på tidig utvecklingsnivå med rörelsehinder och i behov av alternativ kompletterande kommunikation. Skolan ligger nära Svaleboskogen. Närmiljön är varierande och på skolgården finns gungor och en odlingslott som stimulerar olika sinnen.
 • Kannebäcksskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Västra Göteborg
  Kannebäcksskolan är en grundsärskola där eleverna läser ämnen och/eller ämnesområden. Vi är en tvåspråkig skola med teckenspråk och svenska. Våra elever kommer både från Göteborg och olika grannkommuner.
 • Kungsladugårdsskolan 1-6 grundsärskola

  Kommunal, Majorna-Linné
  På Kungsladugårdsskolan finns grundsärskola från årskurs 1 till 6. Eleverna är uppdelade i fyra grupper. I grundsärskolan på anpassas undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättning. Grundsärskolan är en rättighet för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som därför inte når upp till grundskolans kunskapskrav.
 • Kvibergsnässkolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Östra Göteborg
  Kvibergsnässkolan är en av tre regionala skolor i Göteborg för elever med autism. Personalen består av förskole- och grundskolelärare och elevassistenter med mycket vidareutbildning inom autism. Eleverna har individanpassad undervisning med tydliggörande pedagogik.
 • Kärralundsskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal
  På Kärralundsskolansgrundsärskola följer vi träningsskolans kursplan och vi vänder oss till elever i årskurs 1 till 9. Utanför undervisningstid har vi fritidshemsverksamhet. Kärralundsskolan har nära till Delsjöns stora naturområde där eleverna får spendera mycket tid.
 • Kärraskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Norra Hisingen
  Kärraskolan är en f-9 skola med en grundsärskola. För att skapa en god lärandemiljö har vi fokus på kunskap, trygghet och ett lustfyllt lärande. Vi ser till elevernas Individuella behov. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina förmågor och förutsättningar. Elever i grundsärskolan erbjuds fritidshem på Tranan eller Påfågeln
 • Lundenskolan 1-9 grundsärskola.

  Kommunal
  Grundsärskolans klasser i Lundenskolan har nära till ett stort kulturutbud i Göteborgs centrum och till Delsjöns naturområde med badsjöar, skog och idrottsanläggning.