Enhetskatalogen

Filtrera

En volontär är en person som gör en frivillig, oavlönad insats för sina medmänniskor – och för sig själv. Volontärinsatserna ska utgå från göteborgarnas behov och önskemål och bygga på ömsesidig vilja att umgås.

Stadens volontäruppdrag är främst inriktade på sociala och kulturella aktiviteter. Volontären ska inte ersätta anställd personal, men istället ge någonting utöver den kommunala servicen.

Innan uppdraget påbörjas undertecknar volontären en skriftlig överenskommelse om uppdragets innehåll och om tystnadslöfte.

Visa som:
 • Frivillig i Angered

  Kommunal, Angered
 • Frivillig- och volontärsamordning Västra Hisingen

  Kommunal, Västra Hisingen
  Med anledning av coronaviruset ställer volontärverksamheten i Västra Hisingen ​om för att möta behoven i dagsläget. Vill du engagera dig hänvisar vi till Göteborgs Stads webbsida där volontärarbetet vad gäller Covid-19 samordnas. Läs mer genom att klicka på länken: Frivillig- och volontärsamordning Västra Hisingen.
 • Frivilligverksamhet i Östra Göteborg

  Kommunal, Östra Göteborg
  Frivilligverksamheten Östra Göteborg är för boende i Gamlestaden, Kortedala, Kviberg, Utby och Bergsjön. Vill du hjälpa en medmänniska eller behöver du själv hjälp? Vill du vill göra en frivillig insats för en medmänniska under coronakrisen eller behöver du själv hjälp? Göteborgs Stad har ingått ett avtal med Röda korset att samordna stadens volontärinsatser.
 • Generationsmöten

  Kommunal, Centrum
  Vad är generationsmöten? När människor i olika åldrar möter och berikar varandra minskar åldessegregationen och vi skapar bättre förståelse för varandra över åldersgränserna. Vi tror på att möten mellan generationer skapar ett mer medmänskligt och bättre samhälle. Tillsammans skapar unga och äldre till exempel film, musik, teater eller odlar och slöjdar. De olika projekten välkomnar alla som är intresserade av att delta. Generationsmöten i Göteborgs Stad Centrum har pågått sedan år 2012. I stadsdelen har vi idag ett väl utvecklat samarbete mellan förskola, skola, äldreomsorg och kultur och fritid.
 • Volontär i Centrum

  Kommunal, Centrum
  Volontär i Centrum är en verksamhet som vänder sig till alla som vill engagera sig frivilligt. Du som gör en volontärinsats uppmuntrar seniorer att knyta nya kontakter och fortsätta att ta del av samhällslivet eller gör insatser tillsammans med barn och unga
 • Volontär i Norra Hisingen

  Kommunal, Norra Hisingen
 • Volontär i Västra Göteborg

  Kommunal, Västra Göteborg
 • Volontär i Örgryte-Härlanda

  Kommunal, Örgryte-Härlanda
  Med anledning av coronaviruset ställer volontärverksamheten i Örgryte-Härlanda ​om för att möta behoven i dagsläget. Vill du engagera dig hänvisar vi till Göteborgs Stads webbsida där volontärarbetet vad gäller Covid-19 samordnas.
 • Volontär- och frivilligsamordning i Lundby

  Kommunal, Lundby
  Som volontär gör du en viktig medmänsklig insats. Den bygger på ett ömsesidigt givande och tagande. När du är volontär får du möjlighet att träffa nya människor och dela livserfarenheter med. Du ger en till två timmar i veckan och får mycket tillbaka. Du kan bidra på olika sätt; för seniorer som bor på äldreboende eller för de som bor hemma. Du kan också stödja personer som vill träna och utveckla sin svenska.
 • Volontär- och frivilligsamordning Majorna-Linné

  Kommunal, Majorna-Linné
  Som volontär gör du en viktig medmänsklig insats. Den bygger på ett ömsesidigt givande och tagande. När du är volontär får du möjlighet att träffa nya människor och dela livserfarenheter med. Du ger en till två timmar i veckan och får mycket tillbaka. Du kan bidra på olika sätt; för seniorer som bor på äldreboende eller för de som bor hemma. Du kan också stödja personer som vill träna och utveckla sin svenska.