Enhetskatalogen

Filtrera

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag.
Varje fackförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.


Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Visa som:
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildning

  Kommunal, Centrum
  Att skapa förutsättningar för studier och arbete Arbetsmarknad och vuxenutbildning har övergripande ansvar för den kommunala vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna. Vi ska för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Vision och förhållningssätt.
  Vår vision är: Att skapa förutsättningar för studier och arbete.

  Öppettider

  Förvaltningskansliet har öppet måndag-fredag: 8.30-16 (lunchstängt 12-13).
  Studie- och yrkesvägledningen har andra öppettider. Se goteborg.se/komvux för vidare information.
 • Fastighetskontoret

  Kommunal, Centrum
  Fastighetskontoret är fastighetsnämndens förvaltning och har cirka 200 anställda. Vi arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: mark, exploatering, förvaltning och boende. Kontorets uppgift är att skapa förutsättningar för goda bostäder och ett bra boende för dem som bor och vill bo i Göteborg samt stödja näringslivet genom att erbjuda mark för industri, handel, utbildning, forskning med mera.

  Öppettider

  8.00 - 16.30
 • Förskoleförvaltningen

  Kommunal
  Du når förskolan via en särskild svarsgrupp – det är din väg in för alla frågor som rör förskola. Servicevägledarna som arbetar på den särskilda svarsgruppen har olika språkkompetenser och kan svara på cirka 20 olika språk. Servicevägledarna svarar på frågor, tar emot synpunkter, hjälper till med blanketter och vägleder.
 • Förvaltningen för konsument- och medborgarservice

  Kommunal

  Öppettider

  Besökstid mån-fre 8.30-16.30, stängt helgdagar
 • Förvaltningen inköp och upphandling

  Kommunal, Centrum
  Förvaltningen inköp och upphandling är Göteborgs Stads strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Förvaltningen är Stadens inköpscentral och tillhandahåller ramavtal för varor och tjänster av gemensamt intresse för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.
 • Förvaltningen Kretslopp och vatten

  Kommunal
  Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning med cirka 500 medarbetare som arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle. Vi tillgodoser invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering och gör så att göteborgarna på ett effektivt och miljömässigt sätt kan få sitt hushållsavfall återanvänt, återvunnet eller omhändertaget. Vi informerar också göteborgarna om avfall, vatten och avlopp.

  Öppettider

  måndag-fredag 8–16.30.
  Kundservice nås på 031-368 27 00 mån, tis, tors, fre 7–16, och ons 9–16.
 • Grundskoleförvaltningen

  Kommunal
  Du når grundskolan via en särskild svarsgrupp – det är din väg in för alla frågor som rör grundskola. Servicevägledarna som arbetar på den särskilda svarsgruppen har olika språkkompetenser och kan svara på cirka 20 olika språk. Servicevägledarna svarar på frågor, tar emot synpunkter, hjälper till med blanketter och vägleder.
 • Idrotts- och föreningsförvaltningen

  Kommunal, Östra Göteborg
  Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för stadens kommunala idrotts- och motionsanläggningar. Förvaltningen arbetar för att fler göteborgare ska leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vi finns spridda på många olika adresser i staden, men vårt huvudkontor ligger i Kvibergs Park.

  Öppettider

  mån-tor 8-16.30
  fre 8-15
 • Idrotts- och föreningsförvaltningen - Kundservice

  Kommunal, Östra Göteborg

  Öppettider

  Måndag-torsdag 8-16.30
  Fredag 8-15
 • Intraservice

  Kommunal, Centrum
  Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av våra tjänster.
 • Kulturförvaltningen

  Kommunal
  Till kulturförvaltningen hör Stadsbiblioteket, fyra museer, Konsthallen och bland annat Stora Teatern. Förvaltningen fördelar stöd till det fria kulturlivet och har ansvar för namnsättningen av gator och torg. Charles Felix Lindbergs donationsfond, som finansierar en stor del av den offentliga utsmyckningen i Göteborg, ingår också i kulturförvaltningen. Kultur för barn och unga prioriteras.

  Öppettider

  mån-fre 8-16.30
 • Lokalförvaltningen

  Kommunal
  Lokalförvaltningen  bygger och förvaltar lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter är vi en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler.

  Öppettider

  Reception mån-fre 07.00-16.00
 • Miljöförvaltningen

  Kommunal
  Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt. Vi utför uppdraget genom att · arbeta med livsmedelskontroll och miljötillsyn · övervaka och rapportera miljötillståndet · leda stadens miljöstrategiska processer · föreslå åtgärder och beslut inom miljöområdet

  Öppettider

  Öppettider i receptionen på Karl Johansgatan 23:
  måndag - fredag 10 - 12
 • Park- och naturförvaltningen

  Kommunal
  Park- och naturförvaltningens främsta uppdrag är att förvalta och sköta parker, torg och naturområden, planteringar och träd samt Slottsskogens djurpark, lekplatser, badplatser, offentliga toaletter, vattendrag, sjöar, kanaler och åar med tillhörande kajer och strandkanter. Vi ansvarar också för oljesanering och städning utmed kusterna. Efter beställning från andra kommunala förvaltningar ska park- och naturförvaltningen också anlägga, underhålla och rusta upp gator, broar, parker och andra utemiljöer. Vi utför och samordnar delar av stadens barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning samt ansvarar för parkeringsautomaternas betalsystem. Förvaltningen har dessutom en viktig funktion i stadsplaneringen. Vi fungerar som remissinstans i plan- och byggärenden där vi bevakar park-, natur- och sociala värden. På uppdrag av stadskansliet organiserar förvaltningen en stor del av Göteborgs Stads arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat OSA (offentligt skyddad anställning) och feriearbeten.
  För att anmäla fel i parker, naturområden och på badplatser, e-posta goteborg@goteborg.se.
 • Regionarkivet

  Regional, Centrum
  På Regionarkivet förvaras arkiv från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Hos oss kan du söka efter skolbetyg och klasslistor, kartor och ritningar, handlingar från socialtjänsten, patientjournaler, personalhandlingar och mycket annat. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Regionarkivets uppdrag är att göra rätt information tillgänglig för allmänheten, myndigheter och forskare idag och i framtiden. Det gör vi tillsammans med förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Vi verkar för att det ska vara lätt att följa de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering och att de arkiv som levereras till Regionarkivet är i ett ordnat skick.

  Öppettider

  Ordinarie öppettider för besök i Göteborg:
  Måndag 9-12
  Tisdag 9-12
  Onsdag 9-15
  Torsdag 9-19
  Fredag 9-12

  Avvikande öppettider:
  1 juni – 18 juni
  Måndag, tisdag, onsdag, fredag 9–12
  Torsdag 9–15

  Midsommarafton 19 juni – stängt

  22 juni – 7 augusti
  Måndag – fredag 9-12

  10 augusti – 31 augusti
  Måndag, tisdag, onsdag, fredag 9–12
  Torsdag 9–15
 • Social resursförvaltning

  Kommunal, Centrum
  Social resursförvaltning erbjuder stöd och service till göteborgare inom framförallt det sociala området. Vi arbetar med missbruk, hemlöshet, våld i nära relationer, insatser inom funktionshinderområdet, stöd till föreningar och mycket mer. Vi finns spridda på många olika adresser i staden, men vårt huvudkontor ligger på Gårdavägen 2.
 • Stadsbyggnadskontoret

  Kommunal
  Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att skapa en översiktsplan för hela Göteborg och att göra detaljplaner som beskriver hur och var vi får bygga nya hus och anläggningar. Vi ansvarar också för bygglov, kartor och flygbilder, mätning samt ett stort arkiv där du kan hitta bygglovritningar, lantmäterihandlingar, tomtkartor och gällande planer. Hos oss hittar du också Lantmäterimyndigheten i Göteborg.
 • Stadsledningskontoret

  Kommunal, Centrum
  Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Stadsledningskontoret arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp hela den kommunala verksamheten.

  Öppettider

  mån-fre 8-16.30
 • Stadsrevisionen

  Kommunal

  Öppettider

  Måndag–fredag, klockan 9–15
 • Trafikkontoret

  Kommunal, Centrum
  Trafikkontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar och är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet. Vi genomför de beslut som trafiknämnden fattar och bereder nämndens ärenden. Trafikkontoret har inga egna utförarresurser utan beställer allt arbete som ska genomföras av externa entreprenörer.

  Öppettider

  8 - 16.30