Enhetskatalogen

Filtrera

Visa som:
 • Fältgruppen Angered

  Kommunal, Angered
  Fältgruppen Angered är en uppsökande verksamhet som vänder sig till ungdomar upp till 18 år. Att vi arbetar uppsökande innebär att vi vistas i de miljöer där vår målgrupp befinner sig vilket kan vara allt från det lokala torget, fotbollsplanen, skolgården eller sjön på sommaren. För att möta ungdomar i deras miljöer arbetar vi både dagtid, kvällar och helger.
 • Fältgruppen City

  Kommunal, Centrum
  Fältgruppen arbetar uppsökande med ungdomar i åldern 13–21 år. Det innebär att vi finns på platser där ungdomar vistas så som Nordstan, Centralstationen, gator och torg. Vi arbetar dagtid, kvällar och helger. Vår uppgift är att se hur ungdomar har det och fungera som ett stöd i olika situationer. Med oss kan du prata om: - Att hänga i stan - Vänskap och ensamhet - Hem och familj - Självförtroende och identitet - Kärlek och sexualitet - Skola och fritid - Alkohol och droger - Andra viktiga saker för dig Vi kan stötta dig med: - Följa med till ungdomsmottagningen - Kontakten med socialtjänst eller andra myndigheter - Följa med som stöd vid rättegångar - Länka till utbildning, arbetsförmedling eller andra verksamheter Att prata med oss är alltid frivilligt och du bestämmer själv om du vill ha kontakt. Vi har tystnadsplikt och väljer du att prata med oss gör du det i förtroende. Samtidigt är det så att om vi får reda på något som gör oss oroliga är vi skyldiga att underrätta socialtjänsten. Det kallas att vi har anmälningsskyldighet. Om vi underrättar socialtjänsten får du reda på det innan. För dig som förälder: Vi möter ungdomar som vistas i Nordstan eller andra delar av centrala Göteborg. Är du orolig eller misstänker att ditt barn befinner sig i dessa miljöer så är du välkommen att ta kontakt med oss. Det kan hända att vi får kontakt med efterlysta ungdomar som befinner sig i citymiljöer. Om ditt barn är efterlyst får du gärna vända dig till oss. För dig som möter unga i ditt arbete: Ibland möter vi efterlysta ungdomar som befinner sig i Nordstan eller andra delar av centrala Göteborg. Är du orolig för en ungdom är du välkommen att kontakta oss. Vi kan också svara på generella frågor om citymiljöer och fältarbete, hjälpa till i uppföljningsarbetet samt vara stödperson för ungdomar i möten. Mer om oss: Den kunskap vi får om ungdomars villkor använder vi för att påverka situationen för ungdomarna och vi kartlägger ungdomsmiljöer och fenomen i centrala Göteborg. Vi samordnar även stadens insatser vid större ungdomsarrangemang som till exempel Valborg och Kulturkalaset.
 • Fältgruppen i Västra Göteborg

  Kommunal, Västra Göteborg
  Fältgruppen arbetar med uppsökande och socialt förebyggande arbete med våra ungdomar i centrala Tynnered.
 • Fältgruppen Majorna-Linné

  Kommunal, Majorna-Linné
  Fältgruppen är en uppsökande verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar mellan 10 och 20 år. Att vi arbetar uppsökande innebär att vi vistas i de miljöer där barn och unga befinner sig, vilket kan vara allt från hållplatsen, fritidsgården, skolan, fotbollsplanen till ute på torget. För att möta ungdomar i deras miljöer arbetar vi både dagtid och på kvällar. Kontakta oss: Per Santesson 070-219 83 17, Julia Hadin 070-217 84 67
 • Fältgruppen Norra Hisingen

  Kommunal, Norra Hisingen
  Vi i fältgruppen arbetar i huvudsak för ungdomar 10-19 år. Vi finns där ungdomar vistas, samtalar med dem och ger råd och stöd. Detta för att skapa en trygg miljö och en meningsfull fritid. Behöver du som anhörig mer information eller om du är du orolig för någon ung, kan du kontakta oss. Vi har tystnadsplikt. Får vi reda på något som gör oss oroliga för ungdomen är vi dock skyldiga att kontakta socialtjänsten. Mer information finns på vår webbsida.
 • Fältgruppen Östra Göteborg

  Kommunal, Östra Göteborg
  Fältgruppen är en uppsökande verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar mellan 10 och 20 år. Att vi arbetar uppsökande innebär att vi vistas i de miljöer där barn och unga befinner sig, vilket kan vara allt från hållplatsen, fritidsgården, skolan, fotbollsplanen till ute på torget. För att möta ungdomar i deras miljöer arbetar vi både dagtid, kvällar och helger.