Enhetskatalogen

Filtrera

  • Enheten för krav och bidrag

    Kommunal, Centrum
    Enheten för krav och bidrag arbetar för stadsdelsförvaltningarna i staden med att hantera vårdavgifter, förmedla bidrag och stoppa underhållsstöd till barn under 18 år som är placerade enligt SoL, LVU och LSS. I uppdraget ligger också att utreda föräldrarnas ekonomi och göra en bedömning av om de klarar av att betala vårdavgifter. Utifrån utredningen fattar stadsdelsförvaltningen beslut om vårdavgift ska tas ut eller inte.