Culture and recreation

On the website there is information for people who want to exercise, meet other people, sing, dance or learn to play an instrument, join an association or see other people sing and dance.

Places of interest and parks

You can find out about places of interest, parks and other green areas as well as places you can walk your dog, have a barbecue, go fishing or hiking. There are parks with different types of equipment and for different age groups. There are also contact details if you wish to get in touch with those who are responsible for the city's parks and playgrounds.

Theatre, dance and music

Gothenburg has a wide range of cultural activities such as theatre, dance, design and music. Here you can find addresses and maps as well as telephone numbers and e-mail addresses to different places, for example the city's museums.

Recreation centres and meeting places

Do you want to find a place where you can meet people who perhaps share the same interests? There are recreation centres for young people and meeting places for adults in all areas of the city. You can meet for a chat, play games, join a study group or become involved in a whole range of other activities

Start an association

If you want to start an association, there is information about what you need to think about and the rules you need to follow. Associations can apply for a grant from the city.

Culture School

Children and young people aged 6 to 19 years can learn to play an instrument, dance, sing and pursue other artistic activities at the Culture School. You can apply to the Culture School in the area in which you live directly on the website.

Contact

For further information, contact the City of Gothenburg on 031-365 00 00.


The same information in Swedish:

Kultur och fritid

På webbplatsen finns information för dig som vill röra på dig, träffa folk, sjunga, dansa, lära dig spela ett instrument, gå med i en förening eller se andra sjunga och dansa.

Utflyktsplatser och parker

Här får du reda på var utflyktsplatser, parker och andra grönområden finns samt var du kan ta med hunden, var du kan grilla, fiska eller vandra. Det finns lekplatser med olika sorters lekredskap och för olika åldersgrupper. Det finns också kontaktuppgifter till de som ansvarar för stadens parker och lekplatser.

Teater, dans och musik

I Göteborg finns ett stort kulturutbud i form av teater, dans, design och musik. Här hittar du adresser och kartor, telefonnummer, e-post till olika ställen som till exempel stadens museer.

Fritidsgårdar och träffpunkter

Vill du hitta ett ställe för att träffa människor med kanske samma intresse som du? Det finns fritidsgårdar för de yngre och träffpunkter för vuxna i alla stadsdelar. Här kan man träffas för att prata, spela spel, gå på studiecirkel med mera.

Starta förening

Om du vill starta en förening finns det information om vad du ska tänka på och vilka regler som gäller. Föreningar kan söka bidrag av staden.

Kulturskola

Barn och ungdomar mellan 6 och 19 år kan lära sig spela instrument, dansa, sjunga och annan estetisk verksamhet i kulturskolan. Du kan ansöka till kulturskolan i den stadsdel där du bor direkt på webbplatsen.

Kontakt

För mer information, vänd dig till Göteborgs Stad, telefon 031 - 365 00 00.