About the website

Welcome to the City of Gothenburg website. Here you can find information about the range of services and activities available in the city.

Google Translate – automatic translation into other languages

If you would like information on the website translated into another language, you can use the automatic translation function Other languages/Google Translate. You will find this at the top of all the pages on the website.

The texts that are translated using Google Translate could have shortcomings. Neither the City of Gothenburg nor any unit within the City can be held responsible for the correctness of the translation.

Contact

For further information, contact the City of Gothenburg on 031-365 00 00.


The same information in Swedish:

Välkommen till Göteborgs Stads webbplats

Välkommen till Göteborgs Stads webbplats. Här informerar vi om kommunens service, verksamheter och utbud.

Google translate - automatisk översättning till andra språk

Om du vill ha informationen på webbplatsen översatta till något annat språk kan du använda funktionen för automatisk översättning, Other languages/Google translate. Du hittar den överst på alla sidor på webbplatsen.
Texterna som översätts med hjälp av Google translate kan ha brister. Varken Göteborgs Stad, eller någon enhet inom staden, kan hållas ansvarig för riktigheten i översättningen.

Kontakt

För mer information, vänd dig till Göteborgs Stad, telefon 031 - 365 00 00.