Preschool and education

On the website, you will find all the services and opportunities offered by the City of Gothenburg related to education – from preschool to primary school, secondary school, high school, and adult education college as well as Swedish for immigrants.

Preschool and family day care home

You can find a place at preschool or a family day care home for your child from the age of one year. You can apply for a place via the website or using a form that you download from the website and then send in. You can submit an application six months before your child needs a place.

There is also information about childcare at times other than during the day as well as information about preschool and family day care charges.

Preschool and primary/secondary school

A child can begin in the preschool class from the age of six. You will receive information from the Primary school administration about the available choices. A child begins primary school when he or she is seven years old. Primary and secondary school are compulsory. Before and after school your child can attend an out of school centre, after-school club or a family day care home.

If your child has a functional impairment or would benefit from attending a special needs primary or secondary school, your city district office will carry out an enquiry and help you to choose a school.

School card

All students at primary school, secondary school and high school who are registered in Gothenburg receive a school card for public transport. A school bus service is available for those who have specific needs. This is decided and ordered by the school principal.

High school and adult education college

The website also contains information about high school and other studies after secondary school. For adults who wish to study, there are adult education facilities. There is a study guidance service available for anyone who needs help to choose a programme.

Sfi – Swedish for immigrants

If you have recently arrived in Sweden, you can study Swedish for immigrants. You can apply by visiting the Study Guidance Department at Rosenlundsplatsen 2 in Gothenburg.

Contact

For further information, contact the City of Gothenburg on 031-365 00 00.


The same information in Swedish:

Förskola och utbildning

På webbplatsen hittar du information om alla tjänster och möjligheter som Göteborgs Stad erbjuder kring utbildning - från förskola till grundskola, gymnasium, komvux och svenska för invandrare.

Förskola och familjedaghem

Plats på förskola eller i familjedaghem kan ditt barn få från ett års ålder. Du kan ansöka om plats via webben eller via blankett som du laddar ner från webbplatsen och skickar in. Ansökan kan du göra sex månader innan barnet behöver platsen.

Det finns också information om barnomsorg på andra tider än dagtid och vad det är för avgifter för förskola eller familjedaghem.

Förskola och grundskola

Från sex års ålder kan barnet börja i förskoleklass. Du får hem information från grundskoleförvaltningen om det och vad du kan välja. Grundskola börjar barnet det år han eller hon fyller sju. Grundskolan är obligatorisk, det kallas skolplikt. Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritids, fritidsklubb eller i familjedaghem.

Om ditt barn har funktionsnedsättningar eller behöver gå i grundsärskola så hjälper din stadsdel till med utredning och skolval.

Skolkort

Alla elever i grundskola och gymnasiet och som är folkbokförda i Göteborg får skolkort till kollektivtrafiken. Skolskjuts får den som har särskilda behov. Det beslutas och beställs av rektorn på skolan.

Gymnasieskola och komvux

På webbplatsen finns också information om gymnasieskolan och andra studier efter grundskola. För vuxna som vill studera finns vuxenutbildning och komvux. Studievägledningen finns för dig som vill ha hjälp med att välja utbildning.

Sfi - svenska för invandrare

Är du nyanländ till Sverige kan du läsa svenska för invandrare. Du anmäler dig genom att besöka Studievägledningen på Rosenlundsplatsen 2 i Göteborg.

Kontakt

För mer information, vänd dig till Göteborgs Stad, telefon 031 - 365 00 00.