Till sidans huvudinnehåll

Maria har fått pris för sin undervisning

Publicerad 6 mars 2020

Grunden i min undervisning är att den ska passa den grupp jag är i och förbättra det som inte fungerar, säger Maria Högfelt Rudervall, lärare i biologi, kemi, matematik och teknik i årskurs 7-9 på Brunnsboskolan.

För ett par år sedan var Maria Högfelt Rudervall med i ett projekt inom teknik. Lärare och forskare planerade undervisningen och tittade på hur den togs emot av eleverna.

Forskarna filmade mig och eleverna så att vi sedan kunde se hur eleverna tog emot det jag pratade om. Detta bär jag med mig idag, förklarar Maria.

Maria berättar om olika knep som hon brukar använda för att eleverna ska få med sig så mycket som möjligt under en lektion. Genom att börja lektionen med en startuppgift kommer eleverna snabbt in i ämnet för dagen. Maria tar också upp nyckelord för lektionen. Innan lektionen är slut sammanfattar hon och eleverna vad de har lärt sig.

Jag ser att eleverna skriver ner nyckelorden, ofta för hand, även de elever som inte kan svenska. Det betyder mycket för deras utveckling. Att kunna gå tillbaka till nyckelorden är ett bra knep för att hitta tillbaka till ämnet om klassen är stökig, avslutar Maria.

Lärarpriset 2019

För sin undervisning har Maria Högfelt Rudervall vunnit Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhällets, KVVS, pris för sina insatser som lärare. 

Här är motiveringen till lärarpriset 2019:

”KVVS lärarpris 2019 tilldelas Maria Högfelt Rudervall. Hon är en engagerad och kompetent lärare som undervisar i teknik, kemi, biologi och matematik i åk 7-9 på Brunnsboskolan. Hon har lång erfarenhet av undervisning i sina ämnen och genom att delta i forskningsprojekt, fortbildning och i samarbeten med Skolverket förnyar och förfinar hon ständigt sin undervisning. Elevernas bästa tillsammans med ämnesdidaktisk kunskap står i centrum för hennes undervisning på en skola med stor mångfald. Hon är förstelärare och driver projekt med sina kollegor, har skrivit läromedel i teknik (Teknik direkt, Sanoma utbildning) och är handledare för lärarstudenter under deras VFU (praktik). Maria är en lärare som bedriver undervisning som bygger på såväl erfarenhet som vetenskaplig grund. Hon har också bidragit i olika forsknings- och utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet.”

Här kan du läsa mer om Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet Maria deltog i

${loading}