Till sidans huvudinnehåll
Blå sittmöbler längs ena sidan av Andra Långgatan.
Sittmöbler på Andra Långgatan.

Sommar på Andra Långgatan

Publicerad 19 april 2023

Sommaren närmar sig och i år blir det sommargågata igen på Andra Långgatan. Sommargågatan finns från 2 maj till 30 september.

Vi möblerar om i gaturummet för att skapa framkomliga trottoarer, tillgängliga uteserveringar, och mer grönska på sträckan mellan Linnégatan och Värmlandsgatan. Genom att tillfälligt reglera om en del av gatan till en gågata skapar vi mer plats för gående och vistelse.

Fjolårets justeringar med en begränsning av säsongen, i kombination med skärpta villkor för uteserveringar, gav positiv effekt i utvärderingen av sommargågatan. Vi fortsätter att utvärdera upplevelsen för boende, besökare och verksamma på gatan.

Sommargatan sträcker sig från Linnégatan till Värmlandsgatan. Regleringen till gågata gäller dock endast första kvarteret från Linnégatan till Nordhemsgatan.

Förändringar på platsen

Den tillfälliga förändringen innebär att uteserveringarna flyttar ut i parkeringsytan och trottoarens yta frigörs för fotgängare. Parkering på gatan är inte tillåten.

Fordon får inte köra på gågatan förutom om det behövs för:

  • Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • Transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Fordon eller cykel får endast köra i gångfart på gågatan.

Tillsammans med verksamheter och fastighetsägare hjälps vi åt att hålla gatan ren och snygg.

En av flera sommarplatser i Göteborg

Göteborg ska vara en livlig, grön och trygg stad. För att nå det målet förvandlas varje år ett antal platser runt om i staden till sommarplatser som blir små oaser värda att strosa till och där man kan sitta, vila och umgås. Vi kallar det för Ta plats. Upptäck fler sommarplatser.

${loading}