Till sidans huvudinnehåll
East Square i Gamlestaden. Foto: Aspelin Ramm

Kulturlots skapar mer plats för kultur i Göteborg

Publicerad 22 februari 2024

En kulturlots skapar mer plats för kulturaktörer i samarbete med fastighetsägare och stadsplanerare. Stockholm och Malmö har redan kulturlotsar och nu har kulturförvaltningen i Göteborgs Stad fått sin.

Kulturlivet ska stärkas

Att konst och kultur bidrar i stads- och samhällsutvecklingen är väl dokumenterat. Ändå trängs kulturaktörer ofta bort när nya områden utvecklas. Stigande hyror, momsregler och svårigheter för aktörer att komma i kontakt med varandra är några av skälen till att kulturaktörer har svårt både att etablera sig och vara kvar på befintlig plats. Förutsättningarna för kulturlivet behöver stärkas i takt med att Göteborg växer. Här är kulturlotsen en viktig länk mellan kulturliv, fastighetsägare och stadsplanerare.

– Jag vill bygga broar och hitta de gemensamma intressena så att kulturen finns med och utvecklas i takt med stadens förvandling. Kulturen har i allra högsta grad en viktig samhällelig, social och ekonomisk betydelse som behöver ge avtryck i stadsrummet, säger Adelina Lundell. 

Kulturlotsen Adelina Lundell har nu medverkat till den första lokalförmedlingen. Känslighet – en inlevelseutställning med aktiviteter för förskolebarn och pedagoger arrangeras av Tillitsverket under två veckor mellan 26 februari och 8 mars, på East Square i Gamlestaden. Fastighetsbolaget Aspelin Ramm upplåter bottenvåningen i fastigheten för den ideella organisationen Tillitsverket i samarbete med förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

På sidan Kulturlots - lokaler för kulturverksamhet kan du läsa mer om vilket stöd du kan få av kulturlotsen.

Denna aktivitet är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Läs mer om andra aktiviteter, programmet och målsättningen på Business Region Göteborgs webbplats

${loading}