Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild: Linnea Blixt

Extra utlysning - Insatser mot antisemitism och islamofobi

Publicerad 5 juli 2024

Vill du eller din organisation vara med och arbeta för ett Göteborg fritt från diskriminering och rasism? Nu finns det medel att söka för insatser som bedöms stärka arbetet mot antisemitism och islamofobi eller bidrar till att synliggöra minoritetsgrupperna som en del av Göteborgssamhället.

Kommunfullmäktige har i budget 2024 gett kommunstyrelsen i uppdrag att förstärka arbetet mot antisemitism och islamofobi inom ramen för Levande historia. Levande historias viktigaste uppgift är att utifrån historiska erfarenheter stödja satsningar för skolning av ungdomar i demokrati med respekt för alla människors lika och okränkbara värde. Levande historia arbetar för att Göteborg ska vara en stad för alla där du och alla andra kan mötas utan främlingsfientlighet, diskriminering och intolerans.

Vem kan söka bidrag?

Förvaltningar, föreningar, organisationer, församlingar och privatpersoner. Det är projektets innehåll som är avgörande och att det kommer Levande historias målgrupp och invånare i Göteborgs Stad till godo. Målgruppen är i första hand barn och unga. Denna utlysning avser specifikt projekt med fokus på antisemitism och islamofobi. Ansökningar som genomförs i samverkan med en eller flera förvaltningar eller andra aktörer så som minoritetsgrupper prioriteras. Vid bedömning kommer särskilt vikt att läggas vid hur berörda minoriteters perspektiv har beaktats.

Hur söker man bidrag?

För att söka bidrag skickar du in din ansökan med hjälp av e-tjänsten på Levande historias webbsida. Ange i ansökan att det gäller Extra utlysning insatser mot antisemitism och islamofobi.

Ansökningsdatum
31 augusti och 31 oktober 2024

Ansök här
Ansök om bidrag från Levande historia

Vad är antisemitism och islamofobi?

Antisemitism definieras som ideologier, uppfattningar eller värderingar som ger uttryck för fientlighet mot judar. Sverige står bakom IHRA:s (International Holocaust Remembrance Alliance) arbetsdefinition av antisemitism. Enligt denna definition är antisemitism ”En bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser".

Islamofobi definieras som ideologier, uppfattningar eller värderingar som ger uttryck för fientlighet mot islam och muslimer eller förmodade muslimer.

Utlysning antisemitism och islamofobi

Kontaktuppgifter

Levande Historia
Stadsledningskontoret
levande.historia@stadshuset.goteborg.se

${loading}