Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stad en av drömarbetsgivarna bland lärar- och förskolelärarstudenter

Publicerad 28 september 2020

Varje år får studenter från Sverige rösta fram sin drömarbetsgivare i Företagsbarometern från Universum. I år rankas Göteborgs Stad som tvåa bland de som studerar till lärare och förskolelärare. I Göteborgs grundskoleförvaltning är arbetet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) en högt prioriterad fråga. Att ha skickliga, behöriga lärare som trivs med sitt arbete är en grund för att ge våra elever undervisning med hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättningar.

Syntolkning: Julia Svensson är VFU-student på en av Göteborgs Stads kommunala skolor. I filmen berättar hon om sin VFU som hon gör på en av våra skolor. Julia står på en skolgård och i bakgrunden leker elever. En textversion av filmen finns längst ner i artikeln.

Verksamhetsförlagd utbildning

Det senaste året har ungefär 1 200 studenter gjort sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Göteborgs Stads skolor. När vi frågar de studenter som gjorde sin första period på den verksamhetsförlagda utbildningen i våras, får vi veta att studenterna tycker att de trivts, har fått bra handledning och att de har lärt sig mycket. Att man som student har känt sig trygg och välkomnad är något som är tydligt i studenternas svar.

-VFU är grundskolans viktigaste verktyg för att få nya kompetenta lärare. Genom att erbjuda VFUplatser med hög kvalitet bidrar vi till välutbildade lärare och blir attraktivare för lärarstudenterna när de ska söka jobb. Det är fantastiskt att få feedback på att det goda arbetet alla VFU-handledare gör ute på skolorna ger resultat. Jag vill rikta ett stort tack till alla engagerade VFU-handledare för ert viktiga arbete, säger Bengt Randén, förvaltningsdirektör.

Fakta om verksamhetsförlagd utbildning i grundskoleförvaltningen

Cirka 1 200 studenter har gjort VFU på grundskoleförvaltningens skolor det senaste året.
30 studenter som gjorde sin första period med verksamhetsförlagd utbildning våren 2020 svarade på en enkät från kompetensförsörjningsenheten och 90 % av studenterna var nöjda eller mycket nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning.

Textversion av filmen

Julia Svensson är VFU-student på en av Göteborgs Stads kommunala skolor. I filmen berättar hon om sin VFU som hon gör på en av våra skolor. Julia står på en skolgård och i bakgrunden leker elever.

Text på platta: Julia Svensson, VFU-student, Grundskoleprogrammet F-3, Göteborgs Universitet.

Julia: Jag tycker det är bra att ha VFU på Göteborgs Stad, skulle jag säga, den störst anledningen är att det är mångkulturellt. Eller jag har haft turen att vara på mångkulturella skolor och det har gett mig verkligen en erfarenhet.

Just det här att man få se olika versioner av elever och bli bekant med det så här tidigt i utbildningen. Det gör ju mig sugen på att jobba mer med det. Vem vet om jag inte hade hamnat på en mångkulturell skola så hade det kanske sett annorlunda ut, men det är ju verkligen bra att få med sig erfarenheten.

Sen har jag haft väldig tur med handledare. Jag har en jättebra handledare nu. Och vi har ett bra samarbete, jag får köra på mitt race. Hon är där och stöttar mig och jag känner mig trygg att undervisa där. Jag har inte alltid haft det så dock. Jag hade en annan handledare i min första praktik och där kom vi inte så bra överens. 
Personkemin stämde inte och jag kanske inte höll med om sättet hon undervisade på. Men då fick jag byta, så att det är jag väldigt nöjd med. Jag fick ändå med mig den erfarenheten hur jag inte vill ha det och kan ta med mig det vidare och nu får jag testa hur jag vill va, växa in i min roll och bara köra på, så det har varit bra hittills.

Slutbild: Göteborgs Stads logotyp mot en vit bakgrund. 

${loading}