Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Lundbystrandshallens duschar öppna igen

Publicerad 30 maj 2023

Omklädningsrummen i Lundbystrandshallen har varit stängda en längre tid på grund av förhöjda nivåer av legionella i duscharna. Nu är de flesta omklädningsrum och duschar öppna igen efter godkända provsvar.

Prover som togs under en rutinkontroll den 13 mars visade på förhöjda halter av legionella. När provsvaren kom, den 23 mars, stängdes duscharna i den mindre byggnaden av Lundbystrandshallen (Galjonen) av. Fastighetsägaren Älvstranden Utveckling har därefter arbetat med att få ner bakterienivåerna.

Duschar och omklädningsrum har varit avstängda tills det att prover nu visat på nivåer inom gränsvärdena i de allra flesta omklädningsrum och duschar. Omklädningsrum 33-34 är fortsättningsvis stängda tills det att provsvaren visar på tillräckligt låga värden även där.

Omklädningsrum och duschar i huvudbyggnaden vid Lundbystrandshallen 1 berördes inte av detta då de har ett eget varmvattensystem. Dessa rum och duschar har varit öppna som vanligt.

Vet ni hur länge det kan ha funnits legionella här?

Nej. Men proverna har visat på relativt låga halter, vilket kan tyda på att det inte funnits där så länge.

Vad är legionella och vem kan bli sjuk?

Legionella är en bakterie som finns naturligt i jord och grundvatten och som följer med vattnet in i byggnaden och växer till i vattenledningar som inte håller rätt temperatur, eller där cirkulationen inte hålls konstant. Cirka 100 till 150 fall rapporteras varje år i Sverige, varav runt en tredjedel har smittats utomlands. Det vanligaste stället att smittas av legionella är i duschen i det egna hemmet. De allra flesta blir inte sjuka, men personer med nedsatt immunförsvar som är äldre eller har sjukdomar kan utveckla en infektion i lungorna. Det är inte farligt att dricka vattnet. Vi kan inte helt eliminera legionella men vi kan minska halterna av det.

Eftersom legionellabakterier är mer utbrett i vår omgivning än vi känt till, är det viktigt att ha en rutin för att i förebyggande syfte motverka att bakterierna växer till.

Sjukdomsinformation om legionellainfektion (Folkhälsomyndigheten) 
Om legionella - Legionärssjuka på 1177
Objektburen smitta – Legionella(Folkhälsomyndigheten)

${loading}