Till sidans huvudinnehåll

Ombyggnation på Skattegårdsvägen Sommaren 2023 – Våren 2024

Publicerad 19 september 2023

Under juni 2023 startartade arbetet med ombyggnation av korsningen Skattegårdsvägen - Önneredsvägen till cirkulationsplats. Gång- och cykeltunneln under Skattegårdsvägen ska rivas och tunneln ersätts med en hastighetssäkrad gång- och cykelöverfart i anslutning till den nya cirkulationsplatsen.

Arbetena startar i juni 2023 och kommer att pågå i etapper fram till våren 2024. Periodvis kommer det att påverka trafiken runt arbetsområdet. Hållplatsen vid Åkerberget kommer tillfälligt att flyttas. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om under vissa perioder, följ då orange skyltning.

Information om omledningsvägar kommer kontinuerligt att läggas ut på projektets hemsida som du når via: www.goteborg.se Göteborg växer / Hitta stadsutvecklingsprojekt / Stadsområde Sydväst / Skattegårdsvägen - cirkulationsplats.


${loading}