Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads Parkering minskar sin elförbrukning

Publicerad 7 december 2022

Energisituationen i Sverige och Europa är fortsatt ansträngd och hela Göteborgs Stad ska spara på el. Alla nämnder och bolag har därför fått i uppdrag att förbereda och genomföra åtgärder som effektiviserar och minskar energiförbrukningen.

Även Göteborgs Stads Parkering minskar sin elförbrukning och har tagit fram åtgärder som beräknas stå för en minskning med cirka fem procent. Men det ska också vara tryggt att parkera. Inga markparkeringar eller parkeringshus kommer därför släckas ner.

Här är listan över Göteborgs Stads Parkerings åtgärder:

  • Drifttimmar på ventilationen i p-husen minskas.
  • Slopad julbelysning på anläggningarna. Fasadbelysningen kommer dock att finnas kvar, eftersom den behövs ur ett trygghetsperspektiv.
  • Efterljustiden kortas. Detta innebär att belysningen släcks snabbare än tidigare i de hus där belysning styrs av rörelsedetektorer, vilket är flertalet av p-husen.
  • Effekt på armaturer minskas till 90 procent av nuvarande effekt.


${loading}