Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Göteborgs Stads Parkering minskar sin elförbrukning

Publicerad 7 december 2022

Energisituationen i Sverige och Europa är fortsatt ansträngd och hela Göteborgs Stad ska spara på el. Alla nämnder och bolag har därför fått i uppdrag att förbereda och genomföra åtgärder som effektiviserar och minskar energiförbrukningen.

Även Göteborgs Stads Parkering minskar sin elförbrukning och har tagit fram åtgärder som beräknas stå för en minskning med cirka fem procent. Men det ska också vara tryggt att parkera. Inga markparkeringar eller parkeringshus kommer därför släckas ner.

Här är listan över Göteborgs Stads Parkerings åtgärder:

  • Drifttimmar på ventilationen i p-husen minskas.
  • Slopad julbelysning på anläggningarna. Fasadbelysningen kommer dock att finnas kvar, eftersom den behövs ur ett trygghetsperspektiv.
  • Efterljustiden kortas. Detta innebär att belysningen släcks snabbare än tidigare i de hus där belysning styrs av rörelsedetektorer, vilket är flertalet av p-husen.
  • Effekt på armaturer minskas till 90 procent av nuvarande effekt.


${loading}