Till sidans huvudinnehåll

Ökad kunskap om nationella minoriteter ökar tryggheten

Publicerad 19 september 2022

Vi behöver öka kunskapen om våra nationella minoriteter för att bättre förstå de problem som ibland uppstår. Det är viktigt för ökad trygghet för både vårdnadshavare och elever på skolorna, inledde Peter Johansson utbildningschef Nordost, temadagen om Romsk inkludering.

Alla rektorer och biträdande rektorer var inbjudna till en temadag som handlade om romsk inkludering vilket handlar om att minska utanförskapet. Programmet innehöll fakta, statistik och historik, men det fanns också plats för musik.

Lång historia av utanförskap

Romernas historia i Sverige går långt tillbaka i tiden. Romerna är heller ingen homogen folkgrupp utan här finns skillnader i språk, kulturer och seder. Något som de däremot delar med varandra är ett utanförskap som gör att de har levt i fattigdom och under svåra förhållanden med hat och hot. Att ständigt ha mötts med misstänksamhet och diskriminering bara för att de är romer, sätter givetvis sina spår. 

Brobyggare skapar förståelse åt båda håll

I Göteborgs Stad finns fyra brobyggare anställda av stadsledningskontoret. De är placerade på fyra skolor i nordost för att vara en länk mellan den romska minoriteten och staden. På skolan arbetar de med läxhjälp, med motivationen att komma till skolan och att få eleverna att engagera sig i skolarbete. Men de arbetar också med att stödja familjen i mötet med det svenska samhället.

På Lärjeskolan känner rektor stort stöd

Malin Orwén är rektor på Lärjeskolan där en av brobyggarna arbetar. På skolan finns drygt 30 elever med romsk identitet. Samir Muratovic är brobyggare på skolan och har under de senaste 12 åren jobbat i Hjällbo.

- Jag tycker det är fantastiskt att ha stöd av Samir på skolan för han känner oftast familjen och har då just det förtroendet som krävs för att nå fram till varje enskild elev. Han blir länken mellan skolan och skolans krav på närvaro och inhämtning av kunskap och familjen med dess kultur. Han är en kulturtolk som gör att vi kan lösa upp många knutar och konflikter som annars kan vara svåra att lösa, menar Malin Orwén.

 

Mer information om arbetet med romsk inkludering i grundskoleförvaltningen har
Fredrika Ideblad, samordnare för demokrati och mänskliga rättigheter.

Länkar till deltagande organisationer:

Romano Center i Väst - https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/romano-center

Språkcentrum - https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/sprakcentrum

Raoul Wallenberg Institute - https://rwi.lu.se/

Göteborgs Stads arbete med romsk inkludering - https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/hallbar-stad--oppen-for-varlden/manskliga-rattigheter/nationella-minoriteter/romsk-inkludering


${loading}