Till sidans huvudinnehåll

Trivselledare skapar trygghet och sammanhållning

Publicerad 23 juni 2021

På flera av Göteborg Stads kommunala skolor finns det trivselledare. Trivselledare är elever som med hjälp av lek skapar en tryggare skolmiljö. Det gör de bland annat genom att hålla i olika aktiviteter på rasterna.

Trivsel och inkludering skapar trygghet

Trivselledarna går en utbildning på två dagar tillsammans med trivselledare från andra skolor i området. Där får eleverna lära sig hur en trivselledare jobbar, de får till exempel tips på hur de kan leda en lek. Fokus läggs på värderingar som inkludering, vänlighet och respekt Trivselledarna har ansvar för att sätta igång och skapa olika aktiviteter på rasten.

Jag lär mig att förklara saker så att alla förstår, säger trivselledaren Wilma.

På vägen ut till rasten stöter vi på en elev och frågar honom vad han tycker är det bästa med trivselledarna på Parkskolan och han utbrister Det bästa är att de alltid finns där! De är bäst!

Eleverna växer med uppgiften

Trivselledarna bär västar så att deras uppgift och roll blir tydlig. Trivselledarna välkomnar alla som vill vara med och deltar även själva i aktiviteten. De planerar och utvärderar aktiviteterna och får dagligen träna sig på att leda.

Det är roligt att göra det här säger trivselledaren Vilgot. Vi lär oss att ta ansvar och leda olika aktiviteter.

Therese Svanberg, idrottslärare på Parkskolan var med och startade upp arbetet med trivselledare för ett år sedan.

Therese Svanberg med två av Parkskolans trivselledare

Det är lite för tidigt att se ifall skolresultaten har blivit bättre men vi har sett att vi lärare behöver lägga mindre tid på att hjälpa till med att lösa konflikter mellan eleverna och fler elever känner sig mer trygga inför rasten, säger Therese.

Här kan du läsa mer om trivselledarprogrammet

${loading}