Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild över kajområde vid Lilla Bommen. En solig dag och folk promenerar längs vattnet och sitter på en utbyggd brygga.

Ny yta blir torg och kajstråk vid Lilla Bommen

Publicerad 20 maj 2022

I och med rivningen av den gamla Götaälvbron har ny mark tillgängliggjorts i området Lilla Bommen. Det är ytan mellan den nya Hisingsbron och Läppstiftet som nu ska stadsutvecklas.

På platsen kommer det att byggas fyra nya fastigheter och ett torg. Längsmed älven skapas ett kajstråk som i framtiden kommer binda ihop älvstråket från Gasverkskajen i Gullbergsvass hela vägen till Masthuggskajen.

Byggstart av de nya fastigheterna beräknas ske under 2023 och utvecklingen i området sker sedan i etapper under 2020-talet.

${loading}