Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över Brämaregården. Tre mindre områden är inramade med gult för att markera var tomterna ligger i området.
Planbeskedet gäller tre olika tomter i Brämaregården. De gulmarkerade områdena visar ungefärligt läge på tomterna. Bild: Stadsbyggnadsförvaltningen

Positivt planbesked för studentlägenheter i Brämaregården

Publicerad 12 juni 2023

Totalt kan cirka 200 studentlägenheter bli verklighet i Brämaregården på centrala Hisingen. På stadsbyggnadsnämndens sammanträde 23 maj fick en planansökan om att bebygga tre olika tomter i området positivt besked.

Det handlar om tre olika tomter i området, vid Brämaregatan, Neptunusgatan och Myntgatan, där det i framtiden kan bli möjligt att förtäta med studentlägenheter.

- Det finns ett stort behov av studentlägenheter i Göteborg och området har goda kollektivtrafiksförbindelser. Det är också positivt utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv, då studentlägenheterna  bidrar till ökad mångfald. Men det finns också flera utmaningar i områdena som behöver prövas vidare i arbetet med detaljplanerna, säger Azarakhsh Sadeghzade, planarkitekt och handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen.

I beslutet som stadsbyggnadsnämnden fattade står att bebyggelsen bör sänkas för att anpassas till befintlig kulturmiljö. Det står också att gestaltningen bör regleras genom utformningsbestämmelser. 

Tidigt processen

Ett positivt planbesked är ett tidigt skede i stadutvecklingsprocessen. Beslutet innebär att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra två detaljplaner inom området för att fortsätta titta på vilka möjligheter som finns för att bebygga området utifrån planansökans önskemål.

Arbetet med detaljplaner bedöms kunna starta 2025 och pågå i ungefär två till tre år.

${loading}